Oproep voor Steun voor Oekraïnse ontheemden en de Oekraïnse culturele en creatieve sector

Call
Creative Europe

De EU publiceerde een speciale oproep om Oekraïense culturele en creatieve organisaties, alsook kunstenaars en professionals te helpen, met indieningsdeadline op 29 november 2022.

De voorstellen moeten worden ingediend door een consortium van ten minste 2 aanvragers (begunstigden; geen gelieerde entiteiten), dat voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • ten minste één organisatie van het consortium is gevestigd in Oekraïne en
  • ten minste één organisatie van het consortium is gevestigd in een ander deelnemend land van Creative Europe.

Er zal steun worden verleend aan 3 projecten:

  • Maximaal 2.000.000 EUR omOekraïense kunstenaars en culturele organisaties te ondersteunen bij het creëren en onder de aandacht brengen van hun kunst en werken. Voorstellen die op deze doelstelling gericht zijn, moeten door voldoende ervaring aantonen dat zij goed in staat zijn een groot aantal kleine projecten te financieren via cascadesubsidies.
  • Max. 2 000 000 EUR voor Oekraïners die door de oorlog ontheemd zijn geraakt, met name kinderen, in Oekraïne of de deelnemende landen van Creatieve Europe door middel van cultuur helpen toegang te krijgen tot cultuur. Voorstellen met betrekking tot deze doelstelling moeten door voldoende ervaring aantonen dat zij in staat zijn een groot aantal kleine projecten te financieren via cascadesubsidies.
  • Maximaal 1 000 000 EUR voor middellange termijn projecten, waaronder zowel naoorlogs herstel van de Oekraïense culturele sectoren als voorbereiding en opleiding van Oekraïense deskundigen op het gebied van cultureel erfgoed.
  • Totale budget bedraagt 5 000 000 EUR.

Meer informatie lees je op de website van Creative Europe.