Oproep voor culturele projecten ism Hauts-de-France

Oproep
Departement Cultuur, Jeugd en Media

Ben je werkzaam in de culturele sector en wil je graag samen met een partner uit de regio Hauts-de-France een project realiseren? Aarzel dan niet en dien je projectvoorstel uiterlijk op 17 april 2022 in.

Op 25 januari 2018 sloten de Vlaamse Gemeenschap en de Regio Hauts-de-France een culturele samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst bekrachtigt bestaande culturele samenwerkingen en stimuleert nieuwe initiatieven. Hauts-de-France is een van de belangrijkste grensregio’s van Vlaanderen, en dit zowel omwille van historische, socio-economische als culturele banden.  

Wat

Op basis van deze projectoproep ondersteunen ze bilaterale samenwerkingsprojecten. Met deze oproep willen ze samenwerking stimuleren en de publieksdeelname in beide regio’s bevorderen. Ze focussen op de ondersteuning van opkomend talent en de bevordering van duurzame grensoverschrijdende culturele uitwisselingen.

Wie

De projectoproep staat open voor kunstenaars en organisaties die professioneel actief zijn in de culturele sector. Het project kan verschillende vormen aannemen en je kunt voor een bedrag van maximaal 20.000 euro een projectsubsidie aanvragen.

Wanneer

Het project vindt plaats tussen 1 september 2022 en 31 augustus 2023.

Meer informatie via deze website

Vragen?

Op 17 februari organiseren we een infosessie over deze en andere projectoproepen. Meer informatie kan je hier terugvinden.