Oproep voor culturele projecten ism Franse Gemeenschap 2022 -2023

Oproep
Cultuurculture

Heb je een project op stapel staan met culturele spelers uit beide gemeenschappen? Wil je jouw werk bekender maken over de taalgrens en een nieuw publiek aanboren? Of wil je jouw bestaande samenwerking met een Franstalige culturele organisatie een nieuwe wending geven?

Wat? Het project is een culturele activiteit, ontworpen en ontwikkeld door ten minste één partner uit de Vlaamse Gemeenschap en één partner uit de Franse Gemeenschap. Meerdere partners uit beide gemeenschappen zijn zeker mogelijk!

Wie? De oproep staat open voor artiesten en/of culturele organisaties die professioneel actief zijn in de brede culturele sector. Je moet gevestigd zijn in het Nederlandse taalgebied, het Franse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

Wanneer? Het project vindt plaats tussen 1 september 2022 en 31 augustus 2023. Aanvragen moeten uiterlijk op 25 april 2022om 18u online worden ingediend.

€? Je kan tot 20.000 euro aanvragen, maar de subsidie mag nooit meer dan 60% van jouw begroting bedragen.

Selectiecriteria? De jury zal onder andere volgende zaken in acht nemen bij haar beoordeling:

  • De kwaliteit en het innovatief karakter van jouw project
  • De kwaliteit van jouw partnerschap en de prominente plaats van de culturele samenwerking en uitwisseling tussen de twee gemeenschappen
  • De spreiding van jouw project (fysiek en/of digitaal) in de twee gemeenschappen
  • De technische en financiële haalbaarheid van jouw project

Het volledige reglement lees je hier.

Meer informatie via deze website

Een initiatief van Departement Cultuur, Jeugd en Media & Administration générale de la Culture

Vragen?

Op 17 februari organiseren we een infosessie over deze en andere projectoproepen. Meer informatie kan je hier terugvinden.