Open oproep voor een Collectieve Residentie bij het Frans Masereel Centrum

Oproep
Frans Masereel Centrum

Een Collectieve Residentie is een unieke gelegenheid voor kunstenaarscollectieven, artistieke co-werkers en elke andere vorm van (informele) samenwerking om een ​​hedendaags, printgerelateerd project te ontwikkelen – zowel individueel als gezamenlijk – of om samen te werken rond gemeenschappelijke doelen of thema’s. In een professioneel uitgerust grafisch atelier en binnen de context van een internationale residentieplek en tentoonstellingsruimte is er ruimte om te experimenteren en nieuwe projecten te realiseren.

Let op: in tegenstelling tot het vijf weken durende programma van onze reguliere Kunstenaarsresidenties, omvat een Collectieve Residentie geen educatieve begeleiding door onze medewerkers, noch workshops. Voorkennis van grafische technieken is dus vereist. Het Frans Masereel Centrum voorziet daarnaast uiteraard in technische basisondersteuning.

Een Collectieve Residentie duurt ongeveer 10 dagen. De eerste dag word je ‘s ochtends (9u-11u30) verwacht voor onthaal en rondleiding. De voorlaatste dag is gewijd aan het afronden van de residentie, het opruimen van de ateliers en verblijven, en is er mogelijkheid om de resultaten van de residentie te presenteren. De laatste dag zijn alle ateliers gesloten; check-out is mogelijk tot 11u. Tijdens je residentie organiseren we ook een Artist Talk door een hedendaagse kunstenaar.

Prijs

€ 250 per deelnemer* (vermeld het aantal deelnemers in de aanvraag)

Deze formule is inclusief accommodatie (per 2 deelnemers voorzien we 1 kunstenaarsverblijf, met twee aparte slaapkamers), lakens, handdoeken en gebruik van de ateliers en basismaterialen. Extra’s zoals het gebruik van onze RISO-printers en lasersnijders, of digitale fotoprints, worden tegen productiekost aangerekend. Alle extra kosten worden in één keer met de vertegenwoordiger van elke groep afgerekend, en niet met deelnemers afzonderlijk.

Hoe aanmelden?

Aanmelden is enkel mogelijk (in het Nederlands of het Engels) via een online invulformulier. Dit zal vanaf 28 januari 2022 beschikbaar zijn, voor een residentie in het najaar van 2022.

Deadline: 1 maart 2022.

Criteria

De selectie gebeurt op basis van:

  • de inhoud en relevantie van de aanvraag binnen het hedendaagse kunstenveld;
  • de haalbaarheid van het voorstel;
  • de aanwezige voorkennis op het vlak van grafische technieken.

Het resultaat van de selectieprocedure zal eind maart 2022 worden meegedeeld. Indien je geselecteerd bent, informeren we je over welke andere groep(en) er gelijktijdig in residentie zullen zijn. Ook zullen we je om bijkomende informatie vragen:

  • namen van de individuele deelnemers (indien nog niet vermeld in de aanvraag);
  • beknopte planning van de residentie

Algemene voorwaarden

De vergoeding voor de residentie wordt op voorhand gefactureerd. Indien de factuur niet voldaan is binnen de 30 dagen na factuurdatum, wordt de residentie automatisch geannuleerd.

Tijdens de residentie worden alle residenten verwacht ons huisreglement te respecteren; dit kan je hier vinden.

De communicatie in het Frans Masereel Centrum gebeurt in het Nederlands en het Engels. We verwachten dat alle residenten het Engels voldoende beheersen om te kunnen overleggen en samenwerken met zowel de medewerkers als de overige residenten.

Meer info: https://fransmasereelcentrum.be/nl/residentie/collectieve-residentie/