Open oproep voor Residentie voor Kunststudenten bij het Frans Masereel Centrum

Oproep
Frans Masereel Centrum

Een Residentie voor Kunststudenten is een unieke gelegenheid voor masterstudenten van kunsthogescholen en  universiteiten om een hedendaags, printgerelateerd project te ontwikkelen –zowel individueel als gezamenlijk-  of om samen te werken rond gemeenschappelijke doelen of thema’s. In een professioneel uitgerust grafisch atelier en binnen de context van een internationale residentieplek en tentoonstellingsruimte is er ruimte om te experimenteren en nieuwe projecten te realiseren, en dit zowel op een zelfsturende manier als onder begeleiding van de eigen docent(en).

Let op: in tegenstelling tot het vijf weken durende programma van onze reguliere Kunstenaarsresidenties, omvat een Residentie voor Kunststudenten geen educatieve begeleiding door onze medewerkers, noch workshops. Voorkennis van grafische technieken is dus vereist of dient voorzien te worden door begeleidende docenten of technici. Het Frans Masereel Centrum voorziet daarnaast uiteraard in technische basisondersteuning.

Een Residentie voor Kunststudenten begint op vrijdag (aankomst tussen 14u en 16u), kan één of twee weken duren en duurt tot vrijdag (11u). Studenten moeten begeleid worden door minstens één technisch onderlegde docent. De aanvraag dient via de onderwijsinstelling te gebeuren. 

Prijs

Formule 1: € 500 per week* (max 4 studenten en max 2 docenten (waarvan minstens 1 met voorkennis van grafische technieken)) 

Formule 2: € 900 per week* (max 8 studenten en max 2 docenten (waarvan minstens 1 met voorkennis van grafische technieken)) 

Formule 3: € 1200 per week* (max 12 studenten en max 2 docenten (waarvan minstens 1 met voorkennis van grafische technieken)) 

Elke formule is inclusief accommodatie, lakens, handdoeken en gebruik van de ateliers en basismaterialen. Papier en specifieke inkten zijn niet inbegrepen in de prijs en dienen zelf te worden meegebracht. Extra’s zoals het gebruik van onze RISO-printers en lasersnijders, of digitale fotoprints, worden tegen productiekost aangerekend. Alle extra kosten worden in één keer met de onderwijsinstelling afgerekend, en niet met studenten afzonderlijk. 

Hoe aanmelden?

Aanmelden is enkel mogelijk (in het Nederlands of het Engels) via een online invulformulier. Dit zal vanaf 28 januari 2022 beschikbaar zijn, voor een residentie in het najaar van 2022.

Deadline: 1 maart 2022.

Criteria

De selectie gebeurt op basis van:

  • de inhoud en relevantie van de aanvraag binnen het hedendaagse kunstenveld;
  • de haalbaarheid van het voorstel;
  • de aanwezige voorkennis of voorziene begeleiding op het vlak van grafische technieken.

Het resultaat van de selectieprocedure zal eind maart 2022 worden meegedeeld. Indien je geselecteerd bent, informeren we je over welke andere groep(en) er gelijktijdig in residentie zullen zijn. Ook zullen we je om bijkomende informatie vragen:

  • namen van de individuele deelnemers (indien nog niet vermeld in de aanvraag);
  • beknopte planning van de residentie
  • kopie van verzekering dat de studenten verzekerd zijn tegen ongevallen tijdens hun verblijf in het Frans Masereel Centrum

Algemene voorwaarden

De vergoeding voor de residentie wordt op voorhand gefactureerd. Indien de factuur niet voldaan is binnen de 30 dagen na factuurdatum, wordt de residentie automatisch geannuleerd.

Tijdens de residentie worden alle residenten verwacht ons huisreglement te respecteren; dit kan je hier vinden.

De communicatie in het Frans Masereel Centrum gebeurt in het Nederlands en het Engels. We verwachten dat alle residenten het Engels voldoende beheersen om te kunnen overleggen en samenwerken met zowel de medewerkers als de overige residenten.

Meer info: https://fransmasereelcentrum.be/nl/residentie/residentie-voor-kunststudenten/