Open Oproep De Gendarmerie

Oproep
Stad Aalst

Jonge kinderen beleven kunst anders dan volwassenen. Ze gebruiken ten volle hun zintuigen, gaan graag op ontdekking en zijn snel verwonderd. Daarom is het belangrijk dat het kunstwerk kinderen stimuleert in hun ontwikkeling (motorisch, visueel, sensitief…) en geïntegreerd kan worden in de dagelijkse werking van het kinderdagverblijf. We zijn daarom op zoek naar een kunstig speeltuig/speelmeubel/speelobject dat geplaatst kan worden in de buitenspeelruimte van de kinderen of binnen in de motorische speelruimte.

Op de site van De Gendarmerie bouwen stad en OCMW Aalst het nieuwe stedelijk kinderdagverblijf ‘Speurneus’. Dit zal plaats bieden aan 36 baby’s en peuters van 0-3 jaar.

De kunstenaar kan zelf kiezen welke vorm het kunstwerk aanneemt, met welke materialen er gewerkt wordt en hoe hij de creatie aanpakt. We laten ons hierbij graag verrassen door de creativiteit van de kunstenaar. De kunstenaar dient wel een eigen btw-nummer te hebben of aangesloten te zijn bij een organisatie die hem in orde stelt met sociale zekerheid en fiscaliteit.  

Voor de bouw van het kinderdagverblijf wordt een beroep gedaan op subsidies van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA). De Vlaamse overheid wil via zijn subsidies ook steeds de kunstsector ondersteunen door een deel van de subsidies voor te behouden voor de integratie van een kunstwerk.

Het nieuwe kinderdagverblijf engageert zich ook om de integratie van een kunstwerk te voorzien. Het budget voor dit kunstwerk is een bepaald percentage van de totale bouwkost en wordt berekend volgens de criteria van het VIPA. Momenteel is dit geraamd op 20 000 EUR (incl. BTW). Dit is een richtbedrag en kan nog aangepast worden. Deze aanpassing hangt af van de totale bouwkost van het kinderdagverblijf.

Meer informatie kan je hier terugvinden.