Open oproep CODE 2022

Oproep
School of Machines, Making & Make-Believe, Werktank, Privacy Salon en IMPAKT Centre for Media Culture

Hoe kunnen we politici en beleidsmakers bewust maken van de ontwikkelingen in de digitale technologie? Hoe kunnen we grote techbedrijven reguleren, hun macht beteugelen en onze digitale rechten beschermen? Welke rol zouden overheden moeten spelen en hoe kunnen we die overtuigen van de dringende noodzaak om in actie te komen? Wat kunnen wij als betrokken burgers, onderzoekers en kunstenaars doen om dit proces te ondersteunen?

CODE 2022 is de tweede editie van CODE. Het project wordt georganiseerd door IMPAKT in samenwerking met de Berlijnse School of Machines, Making & Make Believe (Berlijn) en dit jaar ook twee Belgische organisaties: Werktank (Leuven) en Privacy Salon (Brussel). Samen nodigen we graag deelnemers uit voor een spannende serie CODE-events gedurende het jaar 2022.

CODE brengt kunstenaars, burgers, politici, beleidsmakers en onderzoekers uit Duitsland, België en Nederland samen in dialoog, kritische discussie en artistieke interventie. We willen invloed uitoefenen op het overheidsbeleid op nationaal en internationaal niveau door het bewustzijn van relevante kwesties te verhogen en wegen te zoeken naar betere wetgeving die ons als digitale burgers en consumenten beschermt. We willen inspiratie en ondersteuning bieden aan interdisciplinaire samenwerking die kan werken als katalysator van systeemverandering.

CODE biedt een kleine, selecte groep deelnemers de gelegenheid een tijdlang nauw samen te werken. Binnen het project zullen we ook in gesprek gaan met gevestigde Nederlandse, Duitse en Belgische kunstenaars en sprekers die ons van feedback en inspiratie zullen voorzien. CODE bestaat uit een serie digitale evenementen: twee workshops, een symposium, een hackathon, diverse presentaties op inspirerende festivals en een online tentoonstelling. Naast de online evenementen, tijdens de duur van het project bieden alle betrokken organisaties hun ruimte ter beschikking voor bijeenkomsten van groepen die live willen samenkomen en -werken. De evenementen vinden verspreid over enkele maanden plaats: van eind maart/begin april tot eind september. Deelnemers worden uitgenodigd actief deel te nemen aan al deze evenementen, die erop zijn gericht de meest dringende kwesties waar we in de digitale cultuur en het publieke beleid voor staan aan het licht te brengen. De exacte data van de diverse evenementen kunnen veranderen, maar kijk alsjeblieft vast naar de geplande data hieronder en houd er rekening mee dat we mensen zoeken die gedurende het CODE-programma deel kunnen nemen aan de events.

Gedurende een periode van drie maanden (van april t/m juni) worden groepskunstwerken in concept ontwikkeld. In deze periode vindt er een weekend met een social hackathon plaats waar je concepten kunt bespreken en feedback van beleidsmakers en gevestigde kunstenaars kunt krijgen. De werken die in de loop van de events tot stand komen, worden gepresenteerd in een online-tentoonstelling. Hiermee willen we aanzetten tot een continue kritische discussie in 2022. De deelnemers worden ook uitgenodigd om hun werken en concepten in het publieke domein te presenteren om het debat verder op te wekken.

Maak je je zorgen over de macht van de big tech-bedrijven? Zou je meer transparantie willen in het gebruik van je data? Vind je dat onze overheden meer zouden moeten weten van onze digitale maatschappij en onze rechte beter zouden moeten beschermen? Ben je een activist of simpelweg een betrokken burger? Dan hopen we dat je met ons komt meewerken in CODE 2022!

Deelnemers worden geselecteerd op basis van hun motivatie. In de selectie willen we ook een diverse groep samenstellen waar het gaat om expertise en achtergrond. Iedereen kan aanmelden en ervaring is niet vereist. Voor de groepen die een kunstwerk produceren voor de online-tentoonstelling is een klein stipendium beschikbaar en deelname is gratis.

Wie zoeken we?
● De aanmelding staat open voor niet-professionele kunstenaars, onderzoekers,
beleidsmakers en betrokken burgers.
● Deelnemers moeten woonachtig zijn in Duitsland, België of Nederland.
● Mensen die gemotiveerd zijn om te leren van professionele kunstenaars en samen
met hen te werken aan artistieke interventies gericht op de beïnvloeding van
beleidsmakers.
● Vrouwen, mensen van kleur en lhbtq+-ers worden aangemoedigd zich aan te melden.
● Voorafgaande ervaring is niet vereist.
● Bij twijfel? Meld je gewoon aan!

Aanmelden:
Interesse? Reageer voor 28-02-2022
We selecteren een groep mensen uit alle deelnemende landen die worden uitgenodigd om aan het programma deel te nemen.
Voertaal: Engels

Meld je aan: https://impakt.nl/code22-open-call

Tijdschema:
● 21 februari: open oproep gelanceerd
● 20 maart: open oproep gesloten
● Eind maart: bekendmaking selectie
● Eind maart/begin april: introductie van het programma en kennismaking met de groep
deelnemers
● Begin april: eerste workshop
● Begin april: Symposium CODE 2022 (publiek toegankelijk)
● Begin/half mei: Hackathon
● 23-25 mei: Tussentijdse presentatie van de projecten tijdens de Computer, Privacy
and Data Protection conferentie (CPDP), georganiseerd door Privacy Salon
● Begin juni: tweede workshop met feedback
● 1 juli: deadline voor werken/projecten
● September 2022 tot eind 2022: presentatie van werken/projecten. Documentatie en
online-tentoonstelling

Meer info:
Heb je vragen over deze open oproep, mail ons alsjeblieft op timo@impakt.nl
Organisatoren: School of Machines, Making & Make-Believe, Werktank, Privacy Salon en IMPAKT Centre for Media Culture
CODE 2022 wordt mogelijk gemaakt door de welwillende steun van Fonds Soziokultur, Fonds voor Cultuurparticipatie en Nederlandse Ambassade in België (Koninkrijk der Nederlanden)
Om meer te lezen over het programma CODE NL-D van vorig jaar, klik hier: https://impakt.nl/nl/code_nl-d/
Om de definitieve web-tentoonsteling van CODE NL-D 2021 te zien, klik hier: https://code.impakt.nl/