Open loket voor samenwerkingsprojecten tussen België en Spanje

Oproep
de Ambassade van Spanje in België

De Afdeling Cultuur en Wetenschap van de Ambassade van Spanje in België stelt de vierde editie voor van het ‘open loket’. Het doel hiervan is culturele en wetenschappelijke samenwerkingsvoorstellen tussen Spanje en België, die in 2020 in België uitgevoerd worden, te ontvangen.

Het loket zal geopend zijn tussen 19 oktober en 23 november 2020 en kan bereikt worden via de website.

Er worden verschillende soorten samenwerking aangeboden, zoals economische hulp op kleine schaal, sponsoring, culturele diensten en verspreiding van de evenementen.

Wat?

De Afdeling Cultuur en Wetenschap van de Ambassade van Spanje in België (hierna de Afdeling genoemd) bepaalt een nieuwe inlevertermijn voor culturele en wetenschappelijke samenwerkingsprojecten tussen Spanje en België die in België plaatsvinden. Deze genieten de nodige steunverlening en samenwerking.

De Afdeling wenst hiermee de culturele en wetenschappelijke samenwerking tussen België en Spanje uit te diepen en te promoten. Dit gebeurt door het uitwisselen van kennis, het bevorderen van de samenwerking tussen profesionnals en instellingen uit beide landen alsook door het ontwikkelen van dynamische netwerken. Er gaat bijzondere aandacht naar Spaanse avant-garde stromingen, de ontwikkeling van de culturele sector en de verspreiding van Spaanse wetenschap, innovatie en technologie in België.

Meer informatie m.b.t. de prioriteiten van het Spaanse culturele beleid en wetenschappelijke diplomatie in het buitenland vindt u op de volgende links:

Voor wie?

Natuurlijke personen en rechtspersonen die wetteliijk bevoegd zijn om aan dit intiatief gevolg te geven

Hoe deelnemen?

Projecten en ideeën kunnen ingediend worden tot en met 23 november 2020 en zullen in 2021 worden uitgevoerd. Afhankelijk van het budget en van de programmatie kunnen sommige voorstellen uitzonderlijk na datum worden ingediend alhoewel tijdig ingediende voorstellen prioriteit zullen krijgen.

Enkel de projecten die uiteindelijk aanvaard worden zullen een antwoord krijgen en zullen gepubliceerd worden.

Lees hier meer over de criteria en procedure.