Open loket voor samenwerkingsprojecten tussen België en Spanje

Oproep
de Ambassade van Spanje in België

Open loket voor artistieke, culturele en wetenschappelijke ideeën en samenwerkingsprojecten tussen België en Spanje

De Afdeling Cultuur en Wetenschap van de Ambassade van Spanje in België stelt de vijfde editie voor van het ‘open loket’. Het doel is culturele en wetenschappelijke samenwerkingsvoorstellen tussen Spanje en België, die in 2022 in België uitgevoerd worden, te ontvangen.

Het loket zal geopend zijn tussen 21 oktober en 30 november 2021 en kan bereikt worden via deze site.

Er worden verschillende soorten samenwerking aangeboden, zoals economische hulp op kleine schaal, sponsoring, culturele diensten en verspreiding van de evenementen.

Wat?

De Afdeling Cultuur en Wetenschap van de Ambassade van Spanje in België (hierna de Afdeling genoemd) bepaalt een nieuwe inlevertermijn voor culturele en wetenschappelijke samenwerkingsprojecten tussen Spanje en België die in België plaatsvinden. Deze genieten de nodige steunverlening en samenwerking.

De Afdeling wenst hiermee de culturele en wetenschappelijke samenwerking tussen België en Spanje uit te diepen en te promoten. Dit gebeurt door het uitwisselen van kennis, het bevorderen van de samenwerking tussen profesionnals en instellingen uit beide landen alsook door het ontwikkelen van dynamische netwerken.

Er gaat bijzondere aandacht naar Spaanse avant-garde stromingen, de ontwikkeling van de culturele sector en de verspreiding van Spaanse wetenschap, innovatie en technologie in België.Meer informatie m.b.t. de prioriteiten van het Spaanse culturele beleid en wetenschappelijke diplomatie in het buitenland vindt u op de volgende links:

Voor wie?

Natuurlijke personen en rechtspersonen die wetteliijk bevoegd zijn om aan dit intiatief gevolg te geven

Hoe deelnemen?

Projecten en ideeën kunnen ingediend worden tot en met 30 november 2021 en zullen in 2022 worden uitgevoerd. Afhankelijk van het budget en van de programmatie kunnen sommige voorstellen uitzonderlijk na datum worden ingediend alhoewel tijdig ingediende voorstellen prioriteit zullen krijgen.

Enkel de projecten die uiteindelijk aanvaard worden zullen een antwoord krijgen en zullen gepubliceerd worden. Deze zijn terug te vinden in de rechterkolom op deze pagina.

Lees hier meer over de criteria en procedure.