OPEN CALL voor ondersteuning muziek + theatermakers

Call
Broder

BRODER LAB is een ondersteuning voor en uitwisseling met een groep muziek + theatermakers die met een eigen creatie een inhoudelijk en zakelijk duwtje in de rug zoeken om zo hun traject als maker, uitvoerder of groep te lanceren.

In het voorjaar van 2024 omkadert en ondersteunt BRODER één beloftevol project van ambitieuze makers, spelers, muzikanten, … die de handen uit de mouwen willen steken voor een nieuwe creatie die over de klassieke grenzen van de muziektheaterwereld beweegt. Daarna spring je op eigen kracht de wijde wereld in, met een stevige zet in de goede richting.

BRODER wil ook iets van jou leren: nieuwe invalshoeken, nieuwe grensoverschrijdende mengvormen, nieuwe inhouden, nieuwe stemmen, … We gaan open in gesprek over wat muziek + theater vandaag en morgen kan zijn.

Welke projecten komen in aanmerking?

 • Het project is gericht op een afgewerkte, podiumwaardige en (in eigen beheer / zelfbedruipende) tourbare productie, te realiseren in het voorjaar van 2024;
 • waarin zowel theater als live zang (en eventueel muziek) op een geïntegreerde manier een plek krijgen;
 • met een ploeg van makers aan het begin van hun traject, doorstart, professionalisering, artistieke verdieping, … staan;
 • die open het gesprek wil aangaan met de artistieke ploeg van BRODER en daarbuiten;
 • met een artistieke ploeg die klassieke grenzen en hokjes doorbreekt, dwz mensen van minimaal twee verschillende achtergronden of opleidingen (musical, theater, performance, opera, muziektheater, klassieke muziek, …);
 • dat blijk geeft van een eigenzinnige invulling, visie, vorm, …;
 • en de potentie toont van een ambitieuze aanpak, waarbij de groep ook zelf volop de handen uit de mouwen wil steken;
 • alsook een significante mate van eigen creatie, eigen verbeelding en/of eigen vertelkracht / betekenis toont (geen herneming of scripted musical bv, werken met bestaande tekst of muziek kan wel, herwerken of doorwerken van een bestaand project ook);
 • en artistieke kwaliteit.

WAT BIEDT BRODER?

BRODER biedt voor deze groep een volledige omkadering bestaande uit:

 • een budget voor vergoedingen van spelers en/of makers (uitgaande van budget voor max 3 betaalde personen, 0 tem 5 jaar anciënniteit, 30 dagen – als de ploeg groter is, bekijken we in overleg hoe dat correct verdeeld kan worden, of bv een kortere repetitietijd / als de ploeg kleiner is, dan wordt het budget aangepast aan de overeenkomstige aantallen);
 • een budget voor het inschakelen van externen (decorbouw, kostuums, dramaturgie, …);
 • een budget voor materialen (decor, kostuums, technisch materiaal, …);
 • regelen en beschikbaar maken van repetitieruimtes binnen het netwerk van BRODER (30 dagen);
 • regelen van speelplekken op een paar lokaties in het BRODER-netwerk (afhankelijk van mogelijkheden en beschikbaarheden bij onze partners);
 • omkadering in de vorm van coaching door het artistieke en zakelijke team van BRODER;
 • productionele omkadering (transport, materiaal, communicatie, fotografie, …) binnen de middelen die BRODER ter beschikking heeft;
 • communicatie over het project in het BRODER-netwerk.

PROCEDURE?

Stel je kandidaat voor 15/09 (23:59) via dit formulier.

Vrijblijvend kan je je inschrijven voor een online Q&A op 6/9 om 10u.

Projecten worden bekeken door de ploeg van BRODER. Ten laatste eind oktober krijg je bericht of je project geselecteerd is. Projecten die niet geselecteerd worden, krijgen bondige gemotiveerde feedback en tips over mogelijkheden om elders met het project verder te gaan.

VRAGEN?

Schrijf je in voor de Q&A of contacteer artistiek leider Koen Boesman via koen@broder.be