Open call voor dansers bij Rez Gauche

Call
Rez Gauche

Voor het onderzoekselement – contemporary dance in the white box – is Rez Gauche op zoek naar performers om deel te nemen aan hun maandelijkse evenementen.

Hedendaagse dans spreekt een taal die openstaat voor interpretatie. Dit vertaalt zich op verschillende niveaus: aan de ene kant is er de danser die een interpretatie teweegbrengt door middel van lichaamsbeweging, anderzijds is er de toeschouwer die betekenis toekent aan wat wordt ervaren en er is de danser die de ervaring van de toeschouwer kan vertalen in dans. dans. Dit creëert een lus tussen danser en toeschouwer, waardoor een verbinding voorbij woorden en een mededogen gevormd wordt door de dans.

Aangezien dit geen sociale dansvoorstelling is, eerder een ervaring van een voorstelling die plaatsvindt in een tentoonstellingsruimte in plaats van het gebruikelijke theater, is er een ruimte voor reflectie, de vierde muur – in deze ruimte begrensd door het raam van de galerie. De communicatie tussen de danser en de toeschouwer wordt daardoor beperkt tot een visuele relatie, die bepaalde verlangens kan oproepen, en benadrukt de realiteit van de ervaring tussen danser en toeschouwer. Als de danser door de toeschouwer tot een object wordt gereduceerd, hoe wordt de dans dan door beiden ervaren? De hoop is hier niet zozeer dat we dit fenomeen kunnen tegengaan door sensibilisering, maar eerder hoe dansers hun kunst kunnen ervaren naargelang de situatie, en hoe de emancipatie van een danser binnen een spektakelmaatschappij kan worden uitgedrukt en ontplooid.

Ongeacht verschillen in seksuele geaardheid, waar men ook geboren en getogen is, of welke sociale rol men uitdraagt, blijven hedendaagse dans en performance kunst een tijdloos medium voor het uitdrukken en delen van de innerlijke vrijheid en kennis van het lichaam met medemensen.

De voorstelling speelt zich af in hoofdstukken en intermezzo’s. De hoofdlocatie is de white-box presentatieruimte van de galerie. Deze ruimte is openbaar toegankelijk op afspraak en zichtbaar vanuit de openbare ruimte.

De intermezzo’s kunnen ex-situ plaatsvinden en deel uitmaken van het verloop van de voorstelling via videoprojecties.

Exhibition

Deze voorstelling ontplooit zich in de eerste helft van 2023, met een maandelijkse ontwikkeling van het plot en wordt afgerond in de herfst van 2023, met een retrospectieve tentoonstelling die de nadruk legt op de de ervaring van de deelnemers, de interactiviteit met het publiek tijdens het proces, de presentatie van een videodansversie en de deelname van de bezoekers aan de tentoonstelling.

meer info via hun website

Rez Gauche kan dansers twee vrije dagen in hun werkruimte aanbieden, in hun atelier/galerie in ruil voor je presentatie.

Data en Aanvraag

In 2023, voor contemporary dance in the white box, zoeken we performers om te presenteren in de galerie op:

  • 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th Februari
  • 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th Maart
  • 25th, 26th, 27th, 28th, 29th April
  • 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th Mei

We ontmoeten elkaar op de dag van de voorstelling om 14:00 uur, en de presentatie begint om 19:00 uur.

Als je beschikbaar bent op één of meerdere data, en je wilt presenteren in onze galerij, doe dan hier je aanvraag: