Open Call: Toekomstdenker

Call
Besiendershuis en arthouse LUX

De Toekomst. Moeten we daar überhaupt over nadenken of zullen we de ogen sluiten en lekker achterover zakken in het nu? En als we dan toch voor die toekomst kiezen, hoe doen we dat dan in hemelsnaam? Hoe geef je handen en voeten aan zoiets ongrijpbaars als de toekomst? De verbeelding is een krachtig middel om in te zetten om houvast te krijgen op scenario’s en mogelijke oplossingen voor opdoemende problemen zoals de klimaatcrisis. Besiendershuis en LUX organiseren daarom de residentie Toekomstdenkers. We nodigen kunstenaars, makers en denkers uit om te reageren op deze Open Call en samen met ons de toekomst in te duiken. 

Toekomstdenkers is een initiatief van het Besiendershuis en arthouse LUX in Nijmegen, ontstaan uit een verlangen om een betekenisvolle residentie te organiseren met een maker/denker die over de toekomst wil nadenken, en echt iets kan verschuiven in de stad door middel van kunst en cultuur. Deze Toekomstdenker wordt tijdelijk thuis in de stad, en zet de verbeelding in om een nieuw toekomstscenario voor Nijmegen te schetsen, in welke vorm dan ook. Het thema van deze eerste editie van Toekomstdenkers is ‘de circulaire economie’. 

In een circulaire economie is afval een taboe en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Het is evident dat we toe moeten naar een circulaire samenleving, maar hoe komen we tot een duurzame economie voor de toekomst? Er zijn door overheden al heel wat plannen geschreven om Nederland en Nijmegen circulair te maken, maar tot nu toe lijkt die toekomst ons steeds te ontvluchten. Plannen worden vooruitgeschoven en circulariteit blijft vooralsnog slechts op overzichtelijke schaal toepasbaar. Zo hergebruikt Dar ruim 80% van al het Nijmeegse afval weer als grondstof, maar worden op landelijk niveau nog steeds miljarden kilogrammen afval verbrand, gestort, geloosd of naar het buitenland verscheept. Hoe kan de stad Nijmegen voorop lopen in de circulaire fanfare en zo een voorbeeld worden voor anderen? Wat is er nodig om een circulair Nijmegen te realiseren? Wij geloven dat kunst als ultieme en vrijgevochten toekomstverbeelder hierin een centrale en aanjagende rol kan spelen!

Wie is de Toekomstdenker? 

 • Een professioneel maker/denker wiens werk verbeeldings- en zeggingskracht heeft, in welke vorm dan ook; 
 • Iemand die in diens werk vaker met (een aspect van) de toekomst bezig is, of in staat is om toekomstgericht te denken; 
 • Iemand die kritisch en nieuwsgierig is, en in staat is om ideeën en denkbeelden om te zetten in tastbare vorm; 
 • Iemand met een affiniteit met het thema ‘de circulaire leefomgeving’;
 • Iemand die met een frisse blik naar Nijmegen en omgeving kan kijken. 

Wat is de uitkomst van de residentie? 

 • Een artistieke uitkomst: een cultureel product of evenement; 
 • Deze hoeft niet direct na de residentie plaats te vinden of af te zijn. De presentatie wordt in overleg gepland; 
 • Deze is voor een groot publiek te ervaren en te begrijpen; 
 • Deze draagt bij aan bewustwording over het thema, en verbeeldt een kans of mogelijke oplossing voor een probleem; 
 • Deze kan worden gepresenteerd bij LUX, en/of elders als dat beter past bij de aard van het product of evenement. 

Wat bieden we? 

 • Voorafgaand aan de residentie een kennismaking met de stad Nijmegen; 
 • Een residentie van 2,5 maand (gedurende de maanden april t/m juni 2024) in één van de mooiste en oudste huizen van Nijmegen: het Besiendershuis;
 • De mogelijkheid om een bijzondere kunstproductie te maken en die te presenteren in LUX; 
 • Artistieke begeleiding door LUX en Besiendershuis en toegang tot ons netwerk;
 • Een honorarium van tenminste 6.000 euro, een productie- en presentatiebudget van tenminste 8.000 euro. 

Reageren

Word jij onze Toekomstdenker? Reacties zijn welkom in de vorm van een motivatiebrief, maar ook in video of audio. Je hoeft geen uitgewerkt plan aan te leveren, maar geef wel aan wat je eerste ideeën of plannen zijn. Ook zijn we benieuwd naar je motivatie en affiniteit met het thema, en we ontvangen graag een overzicht van je relevante opgedane ervaring.

Stuur je reactie vóór maandag 18 december 2023 naar info@besiendershuis.com met in de onderwerpregel ‘Toekomstdenkers’. Eind december ontvang je bericht.