OPEN CALL | Kunstparticipatieve residentie

Oproep
GC Kontakt

Gemeenschapscentrum Kontakt is een Nederlandstalig sociaal-cultureel huis in het groene Sint-Pieters-Woluwe. Een residentiële gemeente met veel diversiteit. Ongeveer een derde van de inwoners heeft een buitenlandse achtergrond. De gemeente is ook divers op het vlak van leeftijd en inkomen. Er zijn enkele sociale woonwijken en plaatsen voor kwetsbare groepen zoals het opvangcentrum van Fedasil en een vluchthuis voor vrouwen.

Sint-Pieters-Woluwe is een van de groenste gemeentes van Brussel én engageert zich als solidaire gemeente. Sinds het begin van de coronacrisis is er het project Procity: Woluwenaars in nood krijgen hulp via voedselbedeling, sociale bijstand en andere diensten.  

Het Nederlandstalige lokaal cultuurbeleid richt zich op drie doelstellingen:  

 1. meer rust creëren en de kwaliteit van intermenselijke contacten verbeteren 
 2. solidariteit tussen bewoners bevorderen en versterken 
 3. een comfortabele plek vinden voor het Nederlands en de Nederlandstalige cultuur in een meertalige en diverse samenleving 

Info over het GC 

GC Kontakt is een van de 22 Brusselse gemeenschapscentra van N22. De 22 centra vertalen en versterken wat er leeft in Brussel. In de eerste plaats zijn het plekken waar mensen, verenigingen, burgercollectieven, ideeën en engagementen elkaar raken. De gemeenschapscentra vertrekken vanuit een Nederlandstalige invalshoek, maar met een openheid voor de diverse buurt waarin ze gevestigd zijn. 

Kontakt is een  gemeenschapscentrum met een twaalftal lokalen voor uiteenlopende activiteiten. Het brengt inwoners bij elkaar dankzij ontmoetingsmomenten en informeert hen over het ruime Nederlandstalige (gemeenschaps)leven in Brussel. Het aanbod bestaat uit activiteiten voor jongeren, cursussen voor volwassenen, expo’s, concerten van opkomende artiesten, sportieve en culinaire ontmoetingen. Kontakt verwelkomt buurtbewoners die graag zelf een activiteit organiseren. Zo is er een actieve vrijwilligersgroep die zich inzet rond stadstuinieren.  

Opdracht

In 2022 viert Kontakt het honderdjarige bestaan van de Brusselse tuinwijken. Sint-Pieters-Woluwe heeft er twee, op wandelafstand van elkaar en van het GC: Zwarte Dennen (Pins Noirs) en de Mooi-Boswijk (Joli-Bois).  De wijken zijn aangelegd aan de rand van het Zoniënwoud. In tegenstelling tot vele andere tuinwijken zijn de woningen heterogeen en ondertussen grotendeels in privé-bezit.  

Kontakt wil het leven in de twee tuinwijken dynamiseren en de buurtbewoners laten samenwerken in een artistiek traject. Zodat de buren naar elkaar toegroeien binnen elke wijk en tussen de wijken onderling. Ook wil het gemeenschapscentrum zelf de band met de buurtbewoners uitbouwen en versterken, zodat ze het centrum en de mogelijkheden leren kennen.  Wat zijn hun noden of behoeftes? Hoe kan Kontakt ervoor zorgen dat de werking hun stem reflecteert? Als kunstenaar en ambassadeur van het centrum ga je daarnaar op zoek via een cocreatief proces. Ook het resultaat van je traject komt cocreatief tot stand.  

Concreet

Als kunstenaar werk je een cocreatief traject uit: 

 • Je creëert betrokkenheid bij de buurt en de bewoners en gaat respectvol om met de participanten.  
 • Je werkt met de buurt richting een sterk en door de buurt gedragen eindresultaat.  
 • Je gaat zelf het engagement aan met de buurt en doorloopt de verschillende facetten van cocreatie: zowel het idee, het proces als het eindresultaat zijn gedragen door de participanten. 
 • Je werkt samen met de medewerkers van het gemeenschapscentrum. Samen begeleiden jullie het proces. 
 • Je engageert je zowel fysiek als mentaal in de buurt om zo de buurt in alle facetten te begrijpen. 
 • Het hele project valt binnen het vooropgestelde budget

Budget  

Er is een totaalbudget van 19.500 euro voor het project. Hierin zitten alle kosten verwerkt. 

Timing 

 • Indienen via het inschrijvingsformulier tot en met maandag 10/1/2022 
 • Eerste selectie op basis van motivatie & cv: 19/1/2022 
 • Tweede selectie: 28/1/2022 
 • Jurygesprek: week 8/2/2022 
 • Werkperiode: maart, april, mei, juni 

Deadline 

10/01/2021 

Contactpersoon en website

Margaux Bertier, sociaal-cultureel werker in GC Kontakt, margaux.bertier@vgc.be, 02 762 37 74 , website

Neem deel via deze link