Open Call Collectieve Residentie 2021

Oproep
Frans Masereel Centrum

Een Collectieve Residentie is een unieke gelegenheid voor kunstenaarscollectieven, studenten, artistieke co-werkers en elke andere vorm van (informele) samenwerking om een ​​hedendaags, printgerelateerd project te ontwikkelen – zowel individueel als gezamenlijk – of om samen te werken rond gemeenschappelijke doelen of thema’s. In een professioneel uitgerust grafisch atelier en binnen de context van een internationale residentieplek en tentoonstellingsruimte is er ruimte om te experimenteren en nieuwe projecten te realiseren, en dit zowel op een zelfsturende manier als onder begeleiding van de eigen docenten.

Let op: in tegenstelling tot het zes weken durende programma van onze reguliere Kunstenaarsresidenties, omvat een Collectieve Residentie geen educatieve begeleiding door onze medewerkers, noch workshops. Voorkennis van grafische technieken is dus vereist of dient voorzien te worden door begeleidende docenten of technici. Het Frans Masereel Centrum voorziet daarnaast uiteraard in technische basisondersteuning.

Een Collectieve Residentie begint op vrijdag (aankomst tussen 14u en 16u), kan een of twee weken duren en duurt tot vrijdag (11u) – tenzij anders vermeld. Op maandagavond organiseert het Frans Masereel Centrum print-gerelateerde lezingen door een hedendaagse kunstenaar. Donderdagmiddagen zijn gewijd aan de voorbereiding van de presentatie van de resultaten van de residentie.

Prijs voor onderwijsinstellingen

Formule 1: € 500 per week* (max 4 studenten en max 2 docenten (waarvan minstens 1 met voorkennis van grafische technieken))

Formule 2: € 900 per week* (max 8 studenten en max 2 docenten (waarvan minstens 1 met voorkennis van grafische technieken))

Formule 3: € 1200 per week* (max 12 studenten en max 2 docenten (waarvan minstens 1 met voorkennis van grafische technieken))

Elke formule is inclusief accommodatie, lakens, handdoeken en gebruik van de ateliers en basismaterialen. Papier en specifieke inkten zijn niet inbegrepen in de prijs en dienen zelf te worden meegebracht. Extra’s zoals het gebruik van onze RISO-printers en lasersnijders, of digitale fotoprints, worden tegen productiekost aangerekend. Alle extra kosten worden in één keer met de onderwijsinstelling afgerekend, en niet met studenten afzonderlijk.

Prijs voor collectieven, duo’s, co-werkers, …

Formule 4: € 175 per week per deelnemer* (vermeld het aantal deelnemers in de aanvraag)

Deze formule is inclusief accommodatie (per 2 deelnemers voorzien we 1 kunstenaarsverblijf, met twee aparte slaapkamers), lakens, handdoeken en gebruik van de ateliers en basismaterialen. Extra’s zoals het gebruik van onze RISO-printers en lasersnijders, of digitale fotoprints, worden tegen productiekost aangerekend. Alle extra kosten worden in één keer met de vertegenwoordiger van elke groep afgerekend, en niet met deelnemers afzonderlijk.

Hoe aanmelden?

Meld je vóór 1 maart 2021 aan (in het Nederlands of het Engels) via het online invulformulier.

Criteria

De selectie gebeurt op basis van:

  • de inhoud en relevantie van de aanvraag binnen het hedendaagse kunstenveld;
  • de haalbaarheid van het voorstel;
  • de aanwezige voorkennis of voorziene begeleiding op het vlak van grafische technieken.

Het resultaat van de selectieprocedure zal midden maart worden meegedeeld. Indien je geselecteerd bent, informeren we je over welke andere groep(en) er gelijktijdig in residentie zullen zijn. Tevens zullen we je om bijkomende informatie vragen:

  • namen van de individuele deelnemers (indien nog niet vermeld in de aanvraag);
  • beknopte planning van de residentie;
  • kopie van verzekering dat de studenten verzekerd zijn tegen ongevallen tijdens hun verblijf in het Frans Masereel Centrum (enkel voor onderwijsinstellingen).

Algemene voorwaarden

De vergoeding voor de residentie wordt op voorhand gefactureerd. Indien de factuur niet voldaan is binnen de 30 dagen na factuurdatum, wordt de residentie automatisch geannuleerd.

Tijdens de residentie worden alle residenten verwacht onze atelier- en huisreglementen te respecteren; deze kun je hier vinden.

De communicatie in het Frans Masereel Centrum gebeurt in het Nederlands en het Engels. We verwachten dat alle residenten het Engels voldoende beheersen om te kunnen overleggen en samenwerken met zowel de medewerkers als de overige residenten.

Meer info: https://fransmasereelcentrum.be/nl/residentie/collectieve-residentie/