Open Call Appel’s Curatorial Programme

Oproep
de Appel

Lokale en internationale curatoren, kunstenaars en cultuurwerkers komen samen om te leren van elkaar en van mensen die verandering op gang brengen, strakke keurslijven verwerpen, perceptie transformeren, op een andere manier dingen aanvoelen, sferisch denken en niet terugdeinzen om de schaduwen binnen te laten. In het steeds evoluerende programma van de Appel geven we een invulling aan verschillende toekomsten. Hiervoor vertrekken we vanuit een hernieuwd bewustzijn van de wereldgeschiedenissen die het hier en nu vormen. De toekomsten die hierbij worden ingebeeld zijn nadrukkelijk meervoudig, en we zijn het dan ook eens met Audre Lorde wanneer zij stelt: “Ik geloof dat het de “hyphenated” (aan elkaar gekoppelde) mensen van Europa zijn, die een laatste kans representeren voor een Europa dat creatief verschillen aanpakt, in plaats van te doen alsof verschil niet bestaat, of datgene wat verschilt te vernietigen.” Met andere woorden, we zijn op zoek naar verschillende deelnemers, die zichzelf en anderen beschouwen in hun meervoudigheid.

Het Curatorial Programme (CP) van de Appel is een ingrijpende kans voor gemotiveerde kandidaten die ervaring willen opdoen in het publiek maken van kunst. Het is een unieke ervaring, onvergelijkbaar met wat een traditionele academische opleiding biedt. Tijdens dit tien maanden durende educatief verblijf in Amsterdam wordt een volledige onderdompeling in de lokale scene mogelijk gemaakt, met de Appel als een institutionele uitvalsbasis. Na eerst aan de slag te gaan met een rijk en diepgaand curriculum – met als doel een rechtstreeks inzicht te verschaffen in zowel de werkwijzen van kunstenaars als in de opbouw van instituties en gemeenschappen – bepalen maximaal zes gekozen deelnemers het publieke programma van de Appel voor de herfst van 2023.

Het Curatorial Programme van 2023 zal bestaan uit een reeks workshops, studiobezoeken, bijeenkomsten en gesprekssessies, die afgewisseld worden met intensieve sitebezoeken en onderzoeksreizen. Hoewel de Appel’s CP bekend staat om de vormende internationale reizen, zal dit gegeven vanwege COVID-19 geherinterpreteerd worden, met een vernieuwde aandacht voor de werelden in Amsterdam en omstreken. Gedurende de opleiding krijgen de deelnemers volledige toegang tot de Appel’s unieke driedelige structuur, bestaande uit een levendig en open Archief, een vrijzinnig en praktijkgericht Curatorial Programme en samenlevingsgeoriënteerde Educatie Initiatieven. Elk van deze drie onderdelen draagt bij aan het leerethos alomtegenwoordig in ons publiek programma. Door in te zetten op collectief onderzoek en gedeelde verantwoordelijkheid, vormen de CP-deelnemers mede het DNA van de Appel.

De deelnemers worden verkozen door een jury van voorname cultuurbeoefenaars in het steeds veranderende artistieke veld, en worden opgenomen in een sterk netwerk van alumni en adviseurs, die de transformatie van de sociale dimensie van kunst voortzetten. Deelnemers van verschillende achtergronden of opleidingen worden aangemoedigd om hun knowhow en ervaring naar de tafel te brengen. Er wordt van hen verwacht dat ze bereid zijn om te leren – niet alleen van elkaar, maar ook van de voor het programma geïnviteerde adviseurs en voorgangers die voor hen de paden geëffend hebben.

Gedurende de laatste 27 jaar hebben de CP-alumni bijval gevonden als leiders of stichters van wereldbekende en lokaal gegronde initiatieven. Velen hebben grote vorderingen gemaakt als curatoren van belangrijke tentoonstellingen en biënnales, en als de artistieke directeuren van zowel de laatste als de aankomende editie van documenta. Het CP van de Appel tracht nu een basis te creëren voor een nieuwe generatie van culturele beoefenaars, die bondgenootschappen willen smeden met kunstenaars en de opbouwers van instituties en gemeenschappen. Op het spel staat de rol van kunst als aanbieder van ruimte en tijd voor het stellen van vitale vragen – om te pauzeren, te reflecteren en te beraadslagen in onze haastig evoluerende en steeds meer gepolariseerde samenleving. Het beschermen van een dergelijke tijd/ruimte voor een breder publiek vergt vindingrijkheid en organisatorische behendigheid. Het vraagt ook om verbeelding, inzicht en vreugde.


de Appel’s Curatorial Programme wordt gesteund door Stichting Hartwig en Ammodo.

Meer informatie over de Appel’s Curatorial Programme (curriculum; huidige en eerdere participanten en adviseurs; aanmeldingsprocedures, waaronder onkosten en mogelijkheden voor financiële steun) kan je hier vinden.

Op basis van de ingediende documenten, worden ongeveer twaalf kandidaten geselecteerd. Interviews met de jury vinden begin maart 2022 plaats. Daarna volgt de selectie van de uiteindelijke deelnemers.

Aanmeldingsvoorwaarden

1. Het aanmeldingsformulier, ingevuld en ondertekend (voor meer informatie, raadpleeg ‘Deelnemen’ op de Curatorial Programme-sectie van onze website)
2. Motivatiebrief, max. 500 woorden
3. Antwoord van max. 300 woorden op elk van de volgende vragen:
–Wat is in jouw ervaring de sociale rol van een tentoonstelling of artistiek programma (beschrijf er één die een vormende rol heeft gehad voor jou), en hoe wil je deze rol vormgeven in de toekomst?

-Beschrijf een kunstwerk dat volgens jou goed aansluit bij Amsterdam, zoals jij de context van de stad momenteel begrijpt.

–Bespreek één project dat je in de loop van de volgende twee jaar graag zou willen realiseren.
4. CV, max. twee pagina’s
5. Twee schriftelijke referenties door (voormalige) opleiders, collega’s of werkgevers, in het Engels of Nederlands.

Gelieve deze documenten in een enkel PDF-bestand in het Nederlands of Engels te verzamelen in de bovenstaande volgorde. Deze PDF kan via e-mail ingediend worden vóór 6 februari 2022, bij onze Curatorial Programme Coördinator, Liza Nijhuis (liza [​at​] deappel.nl). Eventuele vragen over deelname aan het CP kan je ook naar dit adres sturen.

Meer informatie via deze website