Opdracht voor geïntegreerde kunst in het Nieuwbouwproject (‘Project U’) van UZ Gent – verplicht webinar op 13/12

Auditie
UZ Gent

In het kader van een door Het Fonds gesubsidieerde opdracht voor de bouw van een ziekenhuis op de campus UZ Gent, schrijft het Universitair Ziekenhuis Gent een opdracht uit voor het ontwerp en de realisatie van geïntegreerde kunstopdrachten. Deze kunstopdrachten dienen zich te integreren binnen het masterplan van de campus en in de vooropgestelde percelen.
 
Deze opdracht valt binnen het kader van het Decreet houdende de realisatie van kunstopdrachten voor gebouwen van openbare diensten en daarmee gelijkgestelde diensten en van door de overheid gesubsidieerde inrichtingen, verenigingen en instellingen die tot de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest behoren.

Het Universitair Ziekenhuis van Gent verbouwt: de huidige parkeertoren maakt plaats voor een flexibel ziekenhuisgebouw. Dit schakelt de bestaande ziekenhuisgebouwen aan elkaar en wordt het brandpunt van de centrale zorgzone. Hier worden alle medische en zorgactiviteiten gebundeld, zodat we snel kunnen inspelen op medische ontwikkelingen en de zorgnoden van morgen. Rondom het ziekenhuis komt ruimte vrij voor andere invullingen en ontwikkelingen.

Op 6 locaties is er ruimte voorzien voor kunstprojecten:

  1. Publieke straat – zorgstraat – atrium
  2. Patio’s van het nieuw hoofdgebouw
  3. Academische straat
  4. Zorgzone
  5. Zorgzone: medisch technische diensten
  6. Voorplein, tuinen en daktuinen

Heb jij een idee? Schrijf je in voor het verplichte webinar en dien je voorstel in

Bekijk hier de volledige prijsvraag, conform de wet overheidsopdrachten.

Voor de deelnemende kunstenaars zal een verplichte webinar georganiseerd worden op 13 december 2023 om 14u00. Hiervoor moet worden ingeschreven voor 11 december 2023 om 14u00. Bevestig je aanwezigheid door te mailen naar annelot.vermeire@uzgent.be en sophie.sieben@uzgent.be. Hierna zal je een uitnodiging voor de informatiesessie incl. een link naar de Zoom vergadering ontvangen.

Meer informatie kan u vinden in het prijsvraag-document, beschikbaar via het Public Procurement Platform.

  1. Ga naar: publicprocurement.be/publication-workspaces/861e0595-bdeb-46ac-b934-339471044162/general?searchTerm=kunst
  2. Klink in het Menu links op het tabblad Documenten (item 5)
  3. Bij Documenten zie je op deze link: cloud.3p.eu/Web/Information.aspx. Klik de link open, vul je e-mail adres in en dan kan je de documenten openen en/of downloaden.
  4. In het document staat alle info over de aanbesteding.

Meer info over over het nieuwbouwproject 

Project U – Zorg van morgen (uzgent.be)