Ontwikkel je artistieke praktijk in Kunsthal Gent

Oproep
Kunsthal Gent

Kunsthal Gent zoekt maximaal 5 in België gevestigde** kunstenaars en collectieven voor een werkperiode in 2021.

Wat?

Het ontwikkelingsprogramma biedt de context van Kunsthal Gent – een experimenteel kruispunt voor hedendaagse kunst, gevestigd in een 13de-eeuws klooster in het centrum van Gent – als werkruimte en opportuniteit voor de ontwikkeling van de artistieke praktijk.

Een traject in het ontwikkelingsprogramma wordt aangeboden als een fellowship: een beurs met een werkperiode van drie maanden tot een jaar. Dit is een periode van onderzoek en ontwikkeling, op maat van elke geselecteerde deelnemer, ondersteund door een team van betrokkenen en experts dat de deelnemer zelf mee samenstelt. Deelnemers worden uitgedaagd om op experimentele wijze hun stempel te drukken op het publiek programma van Kunsthal Gent. Aan elke werkperiode is een budget van in totaal €5.000 (incl BTW) verbonden.

 • Werkperiode – twee opties:
  • Werkperiode van drie maanden: een compacte periode met een geconcentreerde aanwezigheid ter plaatse, die start in februari, juni of oktober 2021.
  • Werkperiode van maximaal een jaar: een langere periode met aanwezigheid verspreid over verschillende werkmomenten ter plaatse. Deze werkperiodes zijn bedoeld voor kunstenaars uit Gent of voorstellen die gebaat zijn bij een meer uitgestrekte periode, bijvoorbeeld omdat ze zijn gericht op de publieke en/of sociale ruimte.
 • De gehele context van Kunsthal Gent wordt ter beschikking gesteld en omvat gedeelde werkruimtes. We voorzien geen individuele ateliers.
 • Mogelijkheid tot verblijf: er is binnen Kunsthal Gent 1 appartement voor 1 à 2 personen.
 • De mogelijkheid om je stempel te drukken op het publiek programma. (Het ontwikkelingsprogramma voorziet geen tentoonstelling, dit is een apart programma binnen Kunsthal Gent).
 • Budget: €5.000 all-in, in te zetten volgens de noden van het voorstel. Dit omvat een initiële vergoeding van €500 voor het uitwerken van een gedetailleerd plan en €4.500 voor alle overige kosten (artist fee, reiskosten, productiekosten, BTW, …).

Voor wie?

 • Voor individuele kunstenaars, collectieven of samenwerkingsinitiatieven (verder: kunstenaars) met een uitgesproken nood om een nieuwe richting te verkennen en/of te experimenteren met ideeën waar men eerder nog niet de steun of de moed voor vond.
 • Het ontwikkelingsprogramma ondersteunt hedendaagse beeldende kunst en staat open voor praktijken op het snijvlak met andere kunstdisciplines en -gebieden.
 • We verwelkomen voorstellen van beeldende kunstenaars van elke leeftijd, gender, positie en culturele achtergrond. We streven expliciet naar diversiteit in het programma.
 • Tijdens de duur van de werkperiode is de deelnemer geen student of deelnemer aan een andere ondersteunende structuur (andere residenties, doctoraten, …) Aangezien de mogelijkheden voor ondersteuning in het veld beperkt zijn, willen we dubbele/gelijktijdige ondersteuning voorkomen.
 • **De oproep voor 2021 richt zich op kunstenaars die in België gevestigd zijn, omdat internationale verplaatsingen door Covid-19 voor onbepaalde tijd een onzekere factor blijven. Kunsthal Gent streeft in de selectie desalniettemin naar een evenwicht tussen kunstenaars met lokale, nationale en internationale achtergrond.

Hoe deelnemen?

De selectieprocedure verloopt in twee rondes: in de eerste ronde zet je je praktijk of samenwerkingsverband uiteen en schets je een eerste beeld van je ideeën voor een werkperiode. In de tweede ronde werken 10 kandidaten een gedetailleerd voorstel uit. Hieruit worden 5 kandidaten geselecteerd. De duur en start van de werkperiode wordt tijdens de tweede ronde in overleg met Kunsthal Gent vastgelegd.

Lees meer en schrijf in.

Meer informatie

kunsthal.gent