Onderzoeksopdracht: participatie in de audiovisuele kunsten

Oproep
Demos vzw

Hoe worden participatieve audiovisuele kunstpraktijken vandaag opgezet, ondersteund en getoond? Wat zijn aanbevelingen om hun zichtbaarheid, productie en spreiding te vergroten?

Rond deze vraag engageert DÄ“mos een onderzoeker voor een kortlopende onderzoeksopdracht waarin een mapping gemaakt wordt van actuele participatieve audiovisuele kunstpraktijken.

Wat?

Film is een dankbaar medium om burgers actief te betrekken bij een artistiek proces en toe te werken naar een sterk contextueel en betekenisvol resultaat.

Via de onderzoeksopdracht willen we beter kunnen duiden wat de specificiteit is van participatieve audiovisuele praktijken en waar eventuele lacunes in het beleid zitten. De mapping is een aanleiding voor verder gesprek met praktijk en beleid en moet leiden tot aanbevelingen richting het Vlaamse cultuurbeleid om een bredere en meer toegankelijke productiesteun mogelijk te maken.

Hoe deelnemen?

Kandidaten voor deze onderzoeksopdracht kunnen zich kenbaar maken tot 1 februari 2021.
Contactpersoon: An Van den Bergh (Demos vzw), an.vandenbergh@demos.be of 0474/ 64 98 03.
Het volledige onderzoeksvoorstel kan je hier lezen.

De aanleiding voor deze onderzoeksopdracht is deze aanbeveling van documentairemaker en RITCS docent Jan Vromman om meer ruimte te maken voor participatief werken binnen de audiovisuele sector.