Nieuwe oproep: ‘Europese Samenwerkingsprojecten 2022’

Oproep
Creative Europe Culture Desk Vlaanderen

Deadline verlengd!: 5 mei 2022

De Europese Commissie heeft de oproepen voor ‘Europese Samenwerkingsprojecten 2022’ gepubliceerd op haar Funding & Tenders Portal. Het betreft:

1. Europese Kleinschalige Samenwerkingsprojecten 
2. Europese Middelgrote Samenwerkingsprojecten 
3. Europese Grootschalige Samenwerkingsprojecten 

De oproep staat echter onder de status ‘forthcoming’. Dat betekent dat de inhoud van de oproep bekend is, maar dat de officiële subsidieaanvraagdocumenten (E-Form, Budget) nog niet online beschikbaar zijn. We verwachten dat dit eerstdaags zal gebeuren.

Bereid je alvast voor en lees aandachtig het Engelstalige oproepdocument met de deelnamevoorwaarden.

Nederlandstalige informatie over deze oproepen, vind je op onze website.

Voor meer informatie kan je terecht bij Gudrun Heymans van Creative Europe Culture Desk Vlaanderen via creativeeuropeculture@vlaanderen.be.