Neem deel aan een werksessie rond praktijken die te maken hebben met ‘zones’ in de stad

Workshop
Constant

Dit is een open oproep om je aan te melden voor de werksessie Doodlopende Tech-Weg.

Deadline: 7 oktober
Bevestiging: voor 15 oktober

We nodigen kunstenaars, stadshangers, activisten, electronica-recylisten, dwalende urbanisten, ondanks-alles-designers en anderen uit om samen een week door te brengen om praktijken te delen die te maken hebben met ’zones’ in de stad: aandachtszones, contactzones, conflictzones.

De werksessie Doodlopende Tech-Weg vindt plaats tussen 20 en 25 november. Ze onderzoekt de stad als een weefsel van insluitende en uitsluitende territoria, van beschikbaarheden en schaarsten, van verplichtingen en mogelijkheden. Technologie maakt hier altijd deel van uit. We vertrekken vanuit de observatie van relaties tussen drie verschillende vormen van zonering die in Brussel aanwezig zijn.

Ten eerste zijn er de institutionele zones: voetgangerszones, stedelijke stimuleringszones, 30 km zones, lage emissiezones, preventie- en surveillancezones … Elk van hen heeft een eigen economische, juridische en politieke structuur.

Vervolgens zijn er zones die zich in de stad materialiseren middels communicatie-infrastructuur. Er zijn oude en nieuwe netwerken die via kabels en de ether verbindingen naar elders mogelijk maken: telefoonlijnen, glasvezels, 4G, 5G, AM, FM

En ten derde is er de lappendeken van gebruikerszones die worden omlijnd door een hele reeks recent in de stad gearriveerde fenomenen: online platformen die dankzij geo-gelokaliseerde “diensten” bewoners verstrengelen met nieuwe genetwerkte manieren om in de stad te werken, te eten, zich te verplaatsen.

Welke vormen van ontstemming helpen ons om publieke ruimte en actie te herdenken, nu geprivatiseerde en openbare ruimte steeds meer in elkaar vervloeien ? Hebben we echt inge-opt, expliciet gekozen voor totale controle, en hoe kunnen we collectief uit-opten?

Doodlopende Tech-Weg verkent mogelijkheden om de bestaande en de denkbeeldige stad anders te doen en anders voor te stellen.

Doodlopende Tech-Weg nodigt levensvormen uit die zich engageren met-, of zich interesseren voor manieren om van deze urbaan-technische processen af te wijken, ze te bestuderen, ontregelen of herbestemmen.

Programma
DTW vindt plaats in de nieuwe gedeelde werkruimte die Constant en bondgenoten sinds kort renoveren en bewonen. DTW biedt mogelijkheden voor collectieve uitwisseling afgewisseld met stadsbezoeken, presentaties en film vertoningen.

Deelnemers zullen doorheen de week tijd hebben om onderzoekende artistieke concepten en voorstellen te ontwikkelen, individueel of samen met anderen. We zijn nieuwsgierig naar mogelijkheden die ontstaan wanneer we ’uitzenden’ als praktijk op de breedst mogelijke manier opvatten. Bijdrages worden gedaan door onder andere: Urban Species, Radio Panik, IEB, ZinTV, A.C.T.I.C.

We bieden aan
Deelname is gratis. Constant betaalt reiskosten, ontbijt en lunch en verblijf voor alle deelnemers.

Aanmelden
Als je geïnteresseerd bent om mee te doen, schrijf dan een email met een paar lijntjes motivatie en indien mogelijk links naar werk dat je relevant vindt.

peterATconstantvzw.org

Alle info

constantvzw.org