Neem deel aan een sociocultureel project in de tuinwijk van Jette

Oproep
Gemeente Jette / Lojega

Wat?

Door wie wordt deze oproep gelanceerd? 

De dienst Nederlandstalige Cultuur van de Gemeente Jette in samenwerking met Lojega en bewoners van de tuinwijk “Heymbosch”. 

Duur en ligging

Voor dit project krijgt de Gemeente Jette, met de hulp van Lojega, de mogelijkheid om een leegstaand huis te gebruiken. Het huisje is gelegen te: Corneille Hoornaertstraat 22, 1090 Jette.
Het participatieve traject loopt van 15 mei t.e.m. 15 juli en er wordt een slotmoment ingepland in september (plaatsing van het resultaat in de wijk).
Meer info over de wijk: Tuinwijk Heymbosch – Inventaris van het bouwkundig erfgoed (heritage.brussels)

Voor wie?

We zijn op zoek naar een kunstenaar die ervaring heeft met het begeleiden van mensen in een sociocultureel artistiek project in een tweetalige context. (FR/NL)
Concreet werk je als kunstenaar een cocreatief traject uit: 

  • Je creëert betrokkenheid bij de buurt en de bewoners en gaat respectvol om met de participanten.  
  • Je werkt met de buurt richting een sterk en door de buurt gedragen eindresultaat.  
  • Je gaat zelf het engagement aan met de buurt en doorloopt de verschillende facetten van cocreatie: zowel het idee, het proces als het eindresultaat zijn gedragen door de participanten. 
  • Je werkt samen met de medewerkers van de cultuurdienst. Samen begeleiden jullie het proces. 
  • Je engageert je zowel fysiek als mentaal in de buurt om zo de buurt in alle facetten te begrijpen.

Het project kadert binnen het project van 100 jaar tuinwijk en is een lokale invulling met als doelstelling de wijk te dynamiseren en de buurtbewoners laten samenwerken in een artistiek traject. Meer info over het project 100 jaar tuinwijken: 
https://architectuurwijzer.be/100-jaar-brusselse-cooperatieve-tuinwijken/
100 jaar Tuinwijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – agenda.brussels

We zijn op zoek naar een beeldende kunstenaar, fotograaf, schrijver of collectief.
We zijn niet op zoek naar podiumkunstenaars omdat we tot een eindresultaat willen komen met een permanent karakter dat een plaats krijgt in de wijk.

Aanbod

We bieden een huis van ongeveer 80 vierkante meter met een tuin om er ontmoetingsmomenten te organiseren en te gebruiken als atelierruimte.  Daarnaast is er een totaalbudget van €12 000 voorzien waarbij onderstaande verdeling wordt vooropgesteld:
– €5000 prestatie kunstenaar
– €4000 materiaalkosten
– €2000 andere kosten (aankleding ontmoetingsmomenten, auteursrechten, plaatsing kunstwerk, …)
– €1000 energiekosten + werken gebouw
(*Aanpassingen kunnen in samenspraak met de geselecteerde kunstenaar en de dienst Nederlandstalige Cutluur) 

Hoe deelnemen?

Uw kandidatuur moet uiterlijk op 27 april 2022 om middernacht worden ingezonden en moet volgende documenten hebben:

  • Een voorstelling van de kunstenaar, de artistieke praktijk en de ervaring met socioculturele projecten.
  • Een beschrijving van het project dat u wenst te realiseren in de buurt
  • Uw volledige contactgegevens

U dient uw kandidatuur in op het volgende mailadres: cultuur@jette.brussels