Natuur zkt. kunstwerk in Ieper

Oproep
stad Ieper

De stad Ieper schrijft een wedstrijd uit voor de creatie van een kunstwerk in het kleine, maar fijne natuurgebied tussen de vaart Ieper-Komen en de Hommelhofstraat.

Wat?

In het kader van een reeks natuurinrichtingswerken in de Hommelhofstraat heeft de stad Ieper recent een boomgaard aangeplant, die aansluit bij de vaart en het Bijlanderpad aan de overzijde. Het stadsbestuur gaat op zoek naar een kunstwerk dat een permanente plek krijgt in dit stukje natuur en de beleving van deze site versterkt.

Buurt kiest

De stad Ieper organiseert een wedstrijd om dit kunstwerk te selecteren. Het ideale kunstwerk vormt een eenheid met de natuurlijke omgeving van de boomgaard en is duurzaam, veilig, weer- en windbestendig. Na een preselectie van de beste voorstellen door een onafhankelijke jury, ligt het eindoordeel bij de bewoners van de Hommelhofstraat. Zij mogen kiezen welk werk een permanente plek krijgt in dit stukje natuur. De uiteindelijke winnaar(s) ontvang(t)en 7.500 euro om het project te realiseren.

Voor wie?

De wedstrijd staat open voor alle personen ouder dan 18 jaar die woonachtig zijn in Ieper en/of in de stad Ieper geboren zijn, en/of leerkracht of leerling zijn van dé Academie in Ieper. Deelname in groep is ook mogelijk.

Hoe deelnemen?

Voor 31 maart 2021 bezorg je de nodige documenten per mail naar cultuurbeleid@ieper.be of per post naar Commissie Kunst in de Openbare Ruimte, Ter Waarde 1 8900 Ieper:

  • Personalia deelnemer(s): naam + voornaam + volledig adres + telefoon + mailadres.
  • Kopie van identiteitskaart. Bij groepsdeelname volstaat kopie ID-kaart van de verantwoordelijke.
  • Korte toelichting (max. 1 blz.) met inhoudelijke duiding van het voorgestelde kunstwerk.
  • Technische specificaties over het voorgestelde kunstwerk moet volgende elementen bevatten: een duidelijke schets (formaat A4), de precieze afmetingen, soort materiaal, handleiding voor plaatsing en verankering en onderhoud van het kunstwerk, eventueel foto’s.

Het volledige wedstrijdreglement vind je hier