Monty zoekt Bestuurders en Leden voor de Algemene Vergadering (m/v/x) om de komende jaren de werking van het huis te ondersteunen

Call
Monty

Wat?

In Monty verwelkomen we artiesten, publiek en iedereen die nieuwsgierig is naar theater en performance. We begeleiden kunstenaars in hun experiment, ondersteunen de ontwikkeling en productie van hun werk en geven hen een podium om dit met een publiek te delen. In dit proces zoeken we actief wegen om als huis de banden met de stad en de samenleving aan te halen.

Monty is een organisatie in transitie. Met een nieuwe ploeg zetten we de komende jaren onze schouders onder het ontplooien van de mogelijkheden en uitdagingen van onze werking in een eigenzinnige theaterinfrastructuur.

Voor wie?

Wij zoeken Bestuurders en Leden voor de Algemene Vergadering om samen met de directie de contouren van het Montyverhaal te schrijven en de uitwerking ervan te begeleiden.

 • Je voert een kritisch-constructieve dialoog met de andere leden, bestuurders en directie over het algemeen beleid van Monty en haar positie in het brede kunstenveld.
 • Je waakt, adviseert en draagt bij aan de besluitvorming over de strategische doelen van Monty en de operationele invulling ervan. Je hebt hierbij geen tegenstrijdige/ persoonlijke belangen.
 • Je treedt op als klankbord van de directie rond specifieke thema’s en dossiers en brengt hiervoor eigen knowhow mee aan de tafel.
 • Als een gedreven ambassadeur draag je de organisatie uit binnen een eigen netwerk en in je contacten met het werkveld, het beleid, media en maatschappij.
 • Vanuit een helikopteroverzicht ben je in staat tot onafhankelijke en objectief oordeelsvorming.
 • Je hebt verantwoordelijkheidszin en bent betrouwbaar.
 • Je beoordeelt plannen en keurt budgetten goed.
 • Je bent betrokken bij de werking en het welzijn van de organisatie en haar ploeg.
 • Samen met je collega bestuurders en de leden controleer je de organisatie op zakelijk-financieel, formeel-juridisch, bestuurlijk en deontologisch vlak.

JOUW PROFIEL

Je kan je kandidaat stellen als bestuurder en/of als lid van de Algemene Vergadering. Wij zijn specifiek op zoek naar profielen met

 • Een affiniteit met de (podium)kunsten in het algemeen en een hart voor Monty in het bijzonder.
 • Interesse in het achterliggend beleid van Monty.
 • Een brede maatschappelijke belangstelling.
 • Een ander cultureel referentiekader om ons uit te dagen.
 • Deskundigheid, een uitgebreid netwerk en visie in één of meerdere domeinen:
 • Community-werk
 • Communicatie
 • Interculturalisering en diversiteit
 • Juridisch
 • Fondsenwerving en sponsering
 • Financieel-zakelijk
 • Je voert geen actief politiek mandaat uit en was de laatste 5 jaar geen werknemer van Monty.

WIJ BIEDEN

 • Het bestuur komt een viertal keer per jaar samen, de Algemene Vergadering twee keer.
 • Het bestuursorgaan telt minimum vijf bestuurders, de algemene vergadering telt op dit moment negen leden.
 • Vergaderingen gaan meestal ’s avonds door al dan niet gecombineerd met een voorstelling.
 • Het bestuursmandaat is onbezoldigd. De kosten die je maakt in het kader van je mandaat worden wel vergoed.
 • Het bestuursmandaat loopt voor een termijn van 6 jaar. Deze termijn is herbenoembaar.
 • Het lidmaatschap van de Algemene Vergadering is onbezoldigd en niet gekoppeld aan een vooraf vastgelegde termijn.
 • Een bestuurderspositie in een boeiende podium-kunstenomgeving met uiteraard toegang tot het volledige Montyprogramma.

Hoe deelnemen?

Bezorg ons tem. 31 mei jouw kandidatuur via administratie@monty.be. In je cv en motivatiebrief lezen we graag vanuit welke interesses, kennis en competentie je wenst bij te dragen aan Monty. Geef duidelijk aan of je enkel kandidaat-lid bent voor de Algemene Vergadering of ook kandidaat-bestuurder.

Het bestuur bespreekt en beslist over de kandidaturen, mogelijks op basis van een verkennend gesprek. De benoeming gebeurt door de Algemene vergadering. Bij aanduiding wordt rekening gehouden met de kwaliteiten en vaardigheden en onderlinge complementariteit in expertise en ervaring, ongeacht gender, seksuele geaardheid, afkomst, geloof, leeftijd of handicap.

Voor meer info over de huidige samenstelling en het Intern Reglement vind je terug op Medewerkers | Monty. Met andere vragen kan je terecht bij Bruno Verbergt (Voorzitter Bestuur) via administratie@monty.be en Lana Willems (Algemene & artistieke directie) via lana.willems@monty.be of op +32 3 238 64 97.

Meer informatie

monty.be