Maak kans op de Ontdekkingsprijs 2022-2023

Het Rood Klooster

Wat?

De Ontdekkingsprijs van het Rood Klooster, gericht op de hedendaagse kunst, stelt tot doel artistieke talenten, die in de kunstwereld nog niet hun verdiende plaats innemen, te ontdekken en te promoten. Deze wedstrijd wil veelbelovende kunstenaars ontdekken en ondersteunen door hun ruimte en middelen aan te bieden om hun werk aan het publiek te tonen.

De wedstrijd strekt zich uit over een periode van twee jaar. Het eerste jaar legt de kandidaat twee werken voor samen met een dossier dat zijn artistieke werkwijze uiteenzet. De eindlaureaat wordt beloond met een prijs van 3.000 EUR, met de organisatie van een tentoonstelling van zijn werken in het Kunstcentrum van het Rood Klooster in 2023, en met het opstellen, door een specialist, van een geïllustreerd cahier over zijn werk.

Voor wie?

Een jury, samengesteld uit vooraanstaande figuren uit de wereld van de beeldende kunsten, selecteert onder de deelnemers verschillende kandidaten uit dezelfde discipline. Een collectieve tentoonstelling wordt georganiseerd. Alle leden van de jury, die zich niet wil beperken tot een beknopte benadering van het werk van de geselecteerde kandidaten, zullen een bezoek aan hun atelier brengen om hun loopbaan en hun volledig oeuvre beter te leren kennen en bijgevolg in staat te zijn de eindlaureaat te kiezen (tijdens deze editie ontmoeten we elkaar op afstand).

Hoe deelnemen?

Gezien de huidige gezondheidscrisis, gebeurt de selectie op basis van een analyse van de via het online formulier ingediende dossiers.  De leden van de eerste jury zullen in de loop van de maand juni de zes kandidaten selecteren die worden uitgenodigd voor de groepstentoonstelling in november 2022 (precieze data nog te bepalen).

Registreer hier