Maak een schets voor de Maastrichtse buurt Randwyck

Call
Bureau Europa

In de Maastrichtse buurt Randwyck staan veranderingen op stapel. Wij vragen creatieve denkers en makers om hun ideeën en dromen voor dit project te verbeelden: wat willen ze maken voor de vernieuwde wijk? Randwyck huisvest een aantal gebouwen en complexen die landelijk en ook internationaal betekenis hebben: het Gouvernement aan de Maas (Provinciehuis), Congrescentrum Mecc, internationale bedrijven, maar vooral de Brightlands Maastricht Health Campus, een van ’s werelds toonaangevende locaties voor medisch en biomedisch onderzoek. Maar Randwyck is nog geen geheel. Je kunt het ook op een andere manier zeggen: er valt nog te dromen in Randwyck. De gemeente Maastricht bundelt samen met diverse partners de krachten om in de komende jaren Randwyck, met de Health Campus als speerpunt, door te ontwikkelen.

Om de campus, Randwyck en het zuidelijk deel van Maastricht meer te verbinden met het centrum van de stad, wordt de Groene Loper doorgetrokken naar Randwyck. De verbinding via de Joseph Bechlaan en de Johan Willem Beyenlaan wordt verbeterd, er wordt gekeken hoe het station een upgrade kan krijgen en er komt meer groen rondom het academisch ziekenhuis. Bureau Europa, platform voor architectuur en design ondersteunt het grote verbeterproces en organiseert een dialoog waarbij de schetsen fungeren als inspiratie voor wensen, dromen en ideeën voor Randwyck.

Wie een idee heeft voor een kunstwerk, essay of ontwerp kan een korte schets maken en opsturen. Wie geselecteerd wordt krijgt de kans om het plan uit te werken in een poster, object of afbeelding. De hoofdrolspelers in het proces: bewoners, gemeente Maastricht, MUMC+ (het academisch ziekenhuis), Maastricht University, studenten en de vele bedrijven uit Randwyck zijn vertegenwoordigd in de jury die de schetsen beoordelen.

Er zijn drie thema’s:

  • De gemeenschap, gericht op verbindingen en draagvlak creëren
  • Gezondheid, gekoppeld aan de bedrijven van De Health Campus
  • De openbare ruimte, gekoppeld aan de herinrichting en projectontwikkeling

De 10 geselecteerde schetsen worden in Bureau Europa gepresenteerd. De schetsen vormen de basis voor een vervolgtraject dat kan uitmonden in het uitvoeren van het werk en/of een artist-in-residency.

Interesse? 

Stuur dan voor 1 december 2023 de volgende documenten (PDF of Word) naar info@bureau-europa.nl:

  1. curriculum vitae (max 1 A4);
  2. een portfolio (max 5 A4), waaruit jouw aantoonbare ervaring blijkt;
  3. de ruwe schets of een conceptomschrijving (max 1 A4) die jouw idee voor de artistieke invulling / stappen voor Randwyck in beeld brengt met daarbij de focus van een van de aandachtsgebieden (wonen, de Health Campus, de openbare ruimte)

Is het idee geselecteerd, dan bieden we een opdracht aan om de schets verder uit te werken tot een presentatie. Voor deze uitwerking is een vergoeding van € 500.- per persoon beschikbaar en €250 voor de uitwerking in materialen. De resultaten worden gepresenteerd in Bureau Europa, Boschstraat 9, Maastricht.

Belangrijke data:

– 1 december 2023: deadline indienen ruwe schets
– december / januari: selectieproces
– februari 2024: uitwerking van de 10 schetsen
– maart / april 2024: presentatie concepten

Aanvullende vragen?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bureau Europa, info@bureau-europa.nl

bureaueuropa.nl