Maak een nieuw vrijheidsbeeld

Oproep
Stedelijk Museum Alkmaar

Wat?

Het begrip ‘vrijheid’ is rijk aan betekenis. De invulling is voor iedereen anders en wordt ingegeven door de wereld van gisteren, vandaag en morgen. Stedelijk Museum Alkmaar wil een brug slaan tussen heden en verleden. Alkmaar was de eerste Nederlandse stad die zich tijdens de Tachtigjarige oorlog succesvol verzette tegen de belegering van de Spanjaarden. Op 8 oktober 1573 werd het beleg van Alkmaar definitief gestaakt. Het thema ‘vrijheid’ speelt sindsdien een belangrijke rol in de geschiedenis van de stad en is door de eeuwen op verschillende manieren gevisualiseerd, waarvan een deel ondergebracht is in de stadscollectie.  

In een tijd waarin verschillende vrijheden onder druk staan, vragen we ons af hoe de bestaande beeldtraditie uitgebreid zou kunnen worden. Immers, vrijheid 450 jaar geleden heeft een andere betekenis dan vrijheid tegenwoordig. Daarom nodigt Stedelijk Museum Alkmaar kunstenaars uit om hun vrijheidsbeeld in te sturen: Wat betekent vrijheid vandaag de dag? Welke vrijheden zijn het meest waardevol? Kun je vrijheid pas ervaren als je onvrijheid hebt gekend? Welke prijs zijn we bereid te betalen voor onze vrijheid? En bestaat vrijheid wel als deze ten koste gaat van een ander?  

Met deze oproep worden kunstenaars gevraagd om een kunstwerk voor te stellen dat een hedendaagse invulling te geven aan het begrip ‘vrijheid’. Er wordt uitgekeken naar persoonlijke invalshoeken, vernieuwende perspectieven en overtuigende vergezichten. De oproep staat open voor uiteenlopende disciplines en de vorm van het kunstwerk is volledig vrij. Wel gaat de voorkeur uit naar een idee waarbij inwoners van Alkmaar in een bepaalde mate bijdragen aan (de totstandkoming van) het kunstwerk of anderszins betrokken zijn.  

Drie kunstenaars krijgen de opdracht om een nieuw kunstwerk te maken. Om tot deze selectie te komen, wordt er een Open Call uitgezet. Begin juni maakt Stedelijk Museum Alkmaar op basis van alle inzendingen een voorselectie van maximaal 10 voorstellen. De geselecteerde kunstenaars worden gevraagd om hun voorstel te vertalen naar een schetsontwerp (schets, miniatuur of prototype) dat in oktober dit jaar in de kleine zaal van het museum gepresenteerd wordt. Hiervoor ontvangen de kunstenaars een honorarium van €1000,- en een productiebudget van €500,-. Middels een publieke stemming bepalen de bezoekers van het museum welke drie gepresenteerde schetsontwerpen het meest aanspreken en in het daaropvolgende jaar gerealiseerd gaan worden. Vanuit het museum is curator/projectleider Hélène Webers aangesteld om de kunstenaars te begeleiden in de ontwikkeling van de kunstwerken. Er is een startbudget beschikbaar en in samenspraak met de kunstenaars worden fondsen aangeschreven voor aanvullende financiering.  

De drie nieuwe kunstwerken worden gepresenteerd in de grote zaal van het museum in de tentoonstelling ‘Nieuwe Vrijheidsbeelden’ tijdens de viering van 450-jaar Alkmaar Ontzet in 2023. Het streven is om één kunstwerk te verwerven voor de collectie van het museum.  
 
Deadline Open Call: 15 juni 2022

Tijdpad

 • Deadline Open Call: 15 juni 2022 
 • Voorselectie (maximaal 10 voorstellen): eind juni 2022 
 • Presentatie schetsontwerpen en publiek stemt: half september – begin oktober 2022 
 • Uitkomst stemming en definitieve selectie: begin oktober 2022 
 • Museum verstrekt opdracht voor 3 nieuwe kunstwerken: eind oktober 2022 
 • Ontwikkeling nieuwe kunstwerken: november 2022 – september 2023
 • Tentoonstelling ‘Nieuwe Vrijheidsbeelden’ met presentatie 3 kunstwerken: oktober 2023 

Hoe deelnemen?

Is deze oproep iets voor jou? Stuur dan uiterlijk 15 juni onderstaande informatie op als pdf: 

 • Informatie aanvrager: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, website, geboortedatum, opleiding en eventueel KvK en btw-nummer.
 • Beschrijving kunstwerk (max 1 A4): Wat is het idee? Hoe ziet jouw vrijheidsbeeld eruit? Wat wil je met het kunstwerk zeggen? En op welke wijze worden inwoners van Alkmaar betrokken? Voeg 1 of meerdere schetsen van het voorstel toe.
 • Plan van aanpak (max 1 A4): planning, ontwikkeling, productie en uitvoering.
 • Budget; een globale indicatie van de kosten, vermeld ook jouw honorarium en raadpleeg eventueel de Fair Practice Code.
 • Portfolio (max 6 A4): een selectie relevant werk van de laatste 5 jaar.
 • Curriculum Vitae inclusief artist statement (max 2 A4). 

Aanmeldingen kunnen opgestuurd worden naar Hélène Webers: helene@museumalkmaar.nl  

Meer informatie

Voor vragen kan er contact opgenomen worden met de Hélène Webers: helene@museumalkmaar.nl

stedelijkmuseumalkmaar.nl