Maak een kunstwerk voor de kunstroute Rooigem in Woord en Beeld

Oproep
Raak vzw

Werk je als kunstenaar en wil je graag een buitenkunstwerk realiseren stel je dan kandidaat voor Rooigem in Woord en Beeld, een kunstroute gerealiseerd met de steun van het wijkbudget van de stad Gent.

Om de dynamiek van de wijk in de kijker te zetten, organiseert RAAK vzw een open call voor de creatie, productie en realisatie van een uniek kunstwerk op een gevel. Heb je een leuk projectvoorstel voor de wijk? Lees snel verder en stel je voor 04 november 2022 kandidaat bij RAAK vzw via info@raak-vzw.be

Projectcontext

De deelwijk Rooigem is een laat industriële wijk gelegen in de stad Gent. Het gebied bundelt interessante plekken waar boeiende verhalen achter schuilgaan en leent zich goed als gastlocatie voor kunst in de publieke ruimte. RAAK vzw wil met Rooigem in Woord en Beeld deze verhalen zichtbaar maken door de karakteristieken van de buurt te vertalen in een kunstroute. Een belangrijke invalshoek hierbij is aandacht voor de geschiedenis van de wijk, volksverhalen en esthetische ingrepen die een nieuwe blik werpen op de wijk.

Locatie

Deelwijk Rooigem, Peerstraat 158, 9000 Gent

De gevel is gelegen naast de basisschool De Boomhut en trekt onmiddellijk de aandacht. Het lijkt erop dat de straat ‘eindigt’ op dit huis, wat een geweldig perspectief biedt op een kunstwerk.

Opdrachtomschrijving

Het doel van de opdracht:

De realisatie van een uniek kunstwerk op een gevel. De kunstenaar gaat op zoek naar een link met de wijk dat een visueel aspect vormt in het kunstwerk. Voorafgaand aan de realisatie organiseert de kunstenaar twee workshops aan lagere schoolkinderen (over vier keer een halve dag) in co-creatie met de lokale basisschool De Boomhut.

Technische vereisten:

Een origineel kunstwerk op een gevel met duurzame materialen. Het kunstwerk moet weer- en windbestendig zijn alsook voldoen aan de benodigde veiligheidsvoorschriften. De totale beschikbare oppervlakte is ongeveer 70 vierkante meter. RAAK vzw zorgt voor een hoogtewerker. 

Workshops in co-creatie met de basisschool De Boomhut:

De workshops vinden plaats in maart en april 2023.

De oplevering gebeurt ten laatste op 20 mei 2023

Budget

Het vooropgestelde kunstwerk en voortraject mag de 5000 euro inclusief BTW niet overschrijden: De prijs omvat het organiseren en begeleiden van twee workshops over vier keer een halve dag, het honorarium, de productiekosten, de verblijf- en vervoerskosten, de communicatie. Indien gewenst kan een voorschot van 30% voor de productiekosten betaald worden.

De kunstenaar wordt vergoed ten laatste één maand na de oplevering van het werk.

Bijzondere bepalingen

Zowel individuele kunstenaars als kunstenaarscollectieven kunnen zich kandidaat stellen.

Internationale en nationale kunstenaars kunnen kandideren, kennis van de Nederlandse taal is een meerwaarde.

De kunstenaar verbindt zich ertoe dat het ingediende ontwerp niet strijdig is met de copyrightwetgeving en dus geen kopie is van een reeds bestaand werk.

De geselecteerde kunstenaar dient een eigen verzekering voor beroepsrisico’s af te sluiten en voor te leggen aan RAAK vzw.

Selectie

Deadline kandidaatstelling is 04 november 2022

De preselectie vindt plaats op datum van 13 november 2022 door de raad van bestuur van RAAK vzw: op basis van het voorstel, de projectaanpak en portfolio worden drie kunstenaars uitgenodigd voor een gesprek. De gesprekken zullen plaatsvinden op 15 en 16 november 2022.

De drie geselecteerde kunstenaar(s) krijgen elk de opdracht om één voorontwerp te realiseren.

De voorontwerpen worden in januari 2023 aan de buurtbewoners en de school voorgesteld. Hierbij wordt één projectvoorstel weerhouden.

De geselecteerde kunstenaar engageert zich voor het volledige traject en de realisatie van het kunstwerk.

Kandidaatstelling

Naam kunstenaar(s) en contactgegevens, rekeningnummer, ondernemingsnummer of indien geen zelfstandigenstatuut wordt gevraagd dit te vermelden.

Beknopte CV van de kunstenaar(s), solo- en groepstentoonstellingen, artistiek werk op het openbaar domein.

Portfolio: beeldmateriaal van minstens één uitgevoerd project in een buitenruimte.

Een beschrijving van de projectaanpak en prijs van het kunstwerk.

Een realistische planning: de oplevering van het kunstwerk gebeurt voor 20/05/2023.

Meer informatie

Alle info op raak-vzw.be