Maak een kunstopdracht voor Stad Aalst

Stad Aalst

In het kader van de restauratie van het Aalsterse belfort, schrijft Stad Aalst een kunstopdracht uit rond de aloude beiaardtraditie. Welke kunstenaar haalt de beiaard van onder het stof en slaagt erin om het evenwicht te vinden tussen hedendaagse tendensen en respect voor de historische rol van de beiaard?

Wat?

Stad Aalst wil dit momentum aangrijpen om een kunstopdracht uit te schrijven voor de realisatie van  een kunstwerk ter waarde van 24.190,69 euro inclusief btw. Naar aanleiding van de toekomstige  publieksfuncties van het belfort, wil de stad hiermee de Aalsterse beiaardkunst3 belichten en de  erkenning geven die het verdient, idealiter in samenwerking met andere beiaardsteden en/of de  Aalsterse kunstacademie. 

Context 

Deze kunstopdracht vindt plaats in het kader van de restauratie en publieksontsluiting van het Aalsterse  belfort1. Sinds enkele jaren koestert Stad Aalst de ambitie om zijn belfort, als Unesco  werelderfgoedmonument, open te stellen voor een breed publiek. Hiertoe werd op: 

  • 15 mei 2021 een investeringssubsidie culturele infrastructuur aangevraagd bij het  departement Cultuur, Jeugd en Media, in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. • 14 januari 2022 een subsidie toegekend in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht,  voor het verhogen van de duurzaamheid en toegankelijkheid van het gebouw met als doel het  openstellen van het belfort voor een groot publiek met behulp van een interactief  belevingsparcours. Een deel van de premie dient besteed te worden aan een kunstopdracht. • 22 augustus 2022 ARTER Architects aangesteld als ontwerper voor restauratie-ingrepen aan  het belfort van Aalst. 
  • 26 september 2022 Koen Bovee en Gerry De Mol aangesteld als scenografen voor het ontwerp  en de uitvoering van de museale en grafische vormgeving van het belfort te Aalst. Met deze middelen wordt het belfort volledig gerestaureerd en ingericht als volwaardige toeristische  trekpleister. Het belfort van morgen krijgt een toeristische, educatieve en maatschappelijke functie2.

Geïnteresseerde kunstenaars krijgen de kans om bijkomende vragen te stellen tijdens een digitaal overleg. Inschrijven hiervoor kan via mail op maaike.vanwemmel@aalst.be vóór 18/03/2024.


Vervolgens zal een vergaderlink en tijdstip worden meegeven. De portfolio’s zelf worden ten laatste op 31/03/2024 per mail bezorgd aan maaike.vanwemmel@aalst.be.

Meer informatie vind je hier