LinC/Programma voor leiders in de kunst- en cultuursector

Oproep
LINC

LinC is een leerprogramma voor leiders in de kunst en cultuur. Leiders die hun creativiteit en intuïtie inzetten voor een vitale, slagvaardige en financieel gezonde sector. LinC werkt aan persoonlijk leiderschap, collectief leiderschap, nieuwe inzichten, nieuwe werkwijzen, oplossingen en nieuwe verbindingen tussen leiders, instellingen, disciplines en tussen cultuur en samenleving.

LinC daagt deelnemers uit om van elkaar te leren en vermeende tegenstellingen, zoals tussen artistiek en zakelijk leiderschap, de Vlaamse en Nederlandse aanpak, te overstijgen. Complexe onderwerpen als de kwetsbaarheid van kunst en kunstenaars met een klein publiek, de waarde van kunst en cultuur voor de samenleving en de verhouding tussen overheid, bedrijfsleven en de sector komen zeker aan bod, maar niet zonder te zoeken naar nieuwe antwoorden en oplossingsrichtingen.

Het volgende LinC-programma rond leiderschap in de kunsten begint oktober 2020.

Meer info vind je hier