Krijg steun voor je samenwerking met een partner uit de Franse gemeenschap

Oproep
Franse & Vlaamse Gemeenschap

De Franse en Vlaamse Gemeenschap lanceren gezamenlijk hun 5de projectoproep in het kader van het Cultureel Samenwerkingsakkoord.

Wat?

Het doel van deze oproep is de samenwerking te stimuleren tussen culturele actoren, de verspreiding aan te moedigen van projecten in beide gemeenschappen en de wederzijdse participatie van het publiek te vergroten.

Er worden eenmalige subsidies van maximum 20.000 euro (10.000 euro per Gemeenschap) voorgesteld om innovatieve en inspirerende samenwerkingsprojecten in alle culturele sectoren te ondersteunen.

Hoe deelnemen?

De ontvankelijkheidsvoorwaarden, selectiecriteria en aanvraagprocedure worden gedetailleerd beschreven in het reglement van de oproep, dat je hieronder kan terugvinden samen met het aanvraagformulier. De oproep sluit op 28 februari 2020. Veel inspiratie!

Vragen? Neem contact op met:

Tim De Backer
T +32 2 553 42 94
Vlaamse overheid – Departement Cultuur, Jeugd en Media
Arenbergstraat 9
1000 Brussel