Krijg financiële steun voor reiskosten in Europa

Oproep
i-Portunus

i-Portunus verleent financiële steun om de reiskosten (vervoer, verblijf, enz.) naar een (of meer) ander(e) Creative Europe-land(en) gedeeltelijk te financieren.

Na een eerdere actie, kan het I-Portunus initiatief opnieuw grensoverschrijdende mobiliteit van kunstenaars en culturele spelers ondersteunen via diverse oproepen in de periode december 2020 – december 2021.

Deze oproep voorziet individuele tussenkomst in reis- en verblijfskosten voor kunstenaars en culturele professionals in de volgende sectoren: MUZIEK en CULTUREEL ERFGOED.  

Wie kan deelnemen?

  • componisten, muzikanten en zangers, bij voorkeur in de klassieke muziek, de jazz en traditionele muziekgenres
  • kunstenaars, scheppende kunstenaars en professionals uit de culturele sector die actief zijn op het gebied van cultureel erfgoed

Hoe deelnemen?

Meer info en online deelnameformaliteiten vind je via de I-Portunus website.