Integratie van kunst in de sociale huisvesting: Oproep voor beeldend kunstenaars

Commission
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij

Het 101e%, het programma van de BGHM dat zorgt voor de integratie van participatieve kunstwerken in Brusselse sociale wooncomplexen, gaat binnenkort nieuwe projecten lanceren. 

Om zijn kunstenaarsreserve uit te breiden, is het 101e% op zoek naar beeldend kunstenaars of kunstcollectieven om openbare kunstwerken te ontwerpen en te verwezenlijken, op een participatieve manier en voor een specifieke plek in een van de 19 Brusselse gemeentes. 

De kunstenaars die willen deelnemen aan de toekomstige opdrachten van het 101e% kunnen hun kandidatuur indienen voor 16 april 2021. De elementen die deze kandidatuur moet bevatten, staan omschreven in het document Samenstelling kandidatuur kunstenaar.

Na analyse van de kandidaturen, zullen de kunstenaars die beantwoorden aan de drie pijlers van het programma worden opgenomen in de kunstenaarsreserve. Het 101e% beroept zich op deze lijst wanneer er een nieuw project wordt gelanceerd.

Voor alle bijkomende vragen, contacteer het 101e%-team op 101e@bghm.brussels(link stuurt een e-mail)

Document(en):