Ieper zoekt kunstenaar voor kunstinstallatie in nieuwe park Molenweg

Call
Stad Ieper

Stad Ieper wil het nieuwe parkje op de hoek van de Molenweg en het Westkaaipad opluisteren met een prachtig kunstwerk. Het park is een groene rustplek vlakbij een fietsknooppunt waarlangs jaarlijks heel wat fietsers Ieper binnen en buiten rijden.

Wat?

Het parkje is gericht op alle leeftijden en dus de kunstinstallatie idealiter ook. Dat betekent dat het kunstwerk zowel artistiek als bespeelbaar moet zijn. 

Foto van het nieuwe park Molenweg Ieper, nog in aanleg.

Voor wie?

Elke kunstenaar kan zich aanmelden voor de open call (alle rechtsvormen). De winnende kandidaat waarmee stad Ieper een overeenkomst sluit is verantwoordelijk voor zowel ontwerp als realisatie. Kunstenaars die samenwerken kunnen ofwel een formeel samenwerkingsverband hebben of spreken onderling af wie een kandidatuur indient.

Het staat de kunstenaar vrij het technisch concept of de uitvoering van delen van het kunstwerk toe te vertrouwen aan technische uitvoerders. De kunstenaar blijft echter ten allen tijde verantwoordelijk en moet zorg dragen dat het definitief ontwerp en uitvoeringsplan gerespecteerd worden.

Bijzondere aandachtspunten

 • Het voorgestelde werk moet uniek zijn.
 • Het werk is duurzaam (onder andere voldoende bestand tegen weersinvloeden en vandalisme).
 • De kunstinstallatie is onderhoudsvriendelijk.
 • Kinderen moeten veilig kunnen spelen in, op en rond het kunstwerk.
  Dit betekent onder andere:
  • een vrije valhoogte van minder dan 1,5 meter
   Dit is de afstand tussen het punt waar kinderen steun vinden (vb. een platform of zitvlak) tot de opvangzone (vb het gras).
  • vinger- en/of hoofdbeknelling vermijden door kleine gaatjes en spleten te vermijden.
  • afgeronde hoeken en kanten

Budget?

Voor het geselecteerde project stelt stad Ieper maximaal € 10.000 (incl. btw) ter beschikking van de kunstenaar. Dit budget is inclusief alle kosten waaronder:

 • Het maken van een definitief ontwerp;
 • Het realiseren / plaatsen van het kunstwerk;
 • De aankoop van het benodigde materieel en materiaal;
 • Reistijd, reis- en verblijfkosten en administratiekosten.

De kunstenaar wordt vergoed ten laatste binnen  1 maand na oplevering van het werk. Een voorschot ter waarde van de gebruikte materialen met een maximum van 30% van de kostprijs is mogelijk.

Hoe deelnemen?

Tot 28 februari 2023 kan je schetsontwerpen sturen naar cultuurbeleid@ieper.be  Deelname is gratis. 

Een inzending bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Naam kunstenaar(s) en contactgegevens (adres, telefoon, e-mail, website)
 2. Beknopte CV van de kunstenaar(s) (solo- en groepstentoonstellingen, werken op openbare domeinen)
 3. Foto’s van uitgevoerde projecten
 4. Beschrijving van concept en technische uitwerking (materialen, werkwijze, afmetingen,…), rekening houdend met de duurzaamheid en het onderhoud
 5. Een ontwerpschets
 6. Een realistische planning: voor 30 juni 2023 moet het kunstwerk gerealiseerd zijn.
 7. Kostprijs

Inzending verstuurd? Dan krijg je via mail een bevestigingsmail. Voorstellen die te laat binnenkomen, niet aan de eisen voldoen of niet alle onderdelen bevatten, worden niet in behandeling genomen.

De winnende kunstenaar doet afstand van de auteursrechten en de intellectuele eigendom van het geplaatste werk. Het bekroonde ontwerp blijft na de wedstrijd eigendom van Stad Ieper.

Door hun kandidatuur in te dienen verklaren deelnemers zich akkoord met alle bepalingen van deze oproep.

Beoordeling

De selectie van het winnende project gebeurt in twee fasen:

 • Tegen 10 maart 2023 maakt de commissie Kunst in Openbare Ruimte (KOR) van de stad Ieper een shortlist. Hiervoor wordt het advies van de jeugddienst ingewonnen. De beraadslagingen zijn geheim. Er wordt niet gecommuniceerd over de punten of rankschikking van de kunstwerken.
 • Tussen 11 en 31 maart 2023 kiest de buurt uit de shortlist hun favoriete werk.

Alhoewel het geen standaardprocedure is, kan de commissie KOR de kunstenaar(s) uitnodigen om de kandidatuur toe te lichten in functie van de beoordeling.

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Ieper beslist over de toekenning van het project aan de kunstenaar door de stemming van de buurt te bekrachtigen. Alle deelnemers worden op de hoogte gebracht of hun voorgestelde werk al dan niet weerhouden werd.

Meer informatie

ieper.be