i-Portunus Houses : nodig tot 5 kunstenaars en/of culturele professionals uit

Creative Europe

Met i-Portunus Houses kunnen host organisaties ondersteuning vragen om tot 5 kunstenaars en/of kunstprofessionals uit te nodigen voor een werkverblijf in residentie. Het programma staat open voor host organisaties, kunstenaars en kunstprofessionals uit de 40 landen die deelnemen aan Creative Europe + het Verenigd Koninkrijk. 

i-Portunus gelooft in grensoverschrijdende samenwerking tussen kunstenaars en professionals en promoot zowel de face-to-face contacten als hybriede vormen van culturele mobiliteit en samenwerking via digitale platforms. I-Portunus heeft ook oog voor degenen die werken en wonen op meer afgelegen plaatsen in de Creative Europe landen.

i-Portunus Houses maakt deel uit van het i-Portunus-proefproject, waarmee diverse vormen van mobiliteit voor kunstenaars en kunstprofessionals worden ondersteund. I-Portunus wordt mee gefinancierd door de Europese Commissie. Na de proeffase zal een permanente mobiliteitsregeling worden opgenomen in het programma Creative Europa van de EU. 

Er zijn twee rondes voor I-Portunus Houses voor zien, met volgende deadlines: deadline van ronde 1: 30 juni 2021, en deadline van ronde 2: 3 oktober 2021.

Ronde 1:opent op vrijdag 21 mei en wordt afgesloten op 30 juni

Ronde 2: opent op maandag 23 augustus en wordt afgesloten op 3 oktober 2021


MEER INFORMATION HIER.