Historisch materiaal verbonden aan het Frans Masereel Centrum

Frans Masereel Centrum

Naar aanleiding van zijn 50ste verjaardag voert het Frans Masereel Centrum in 2022, in samenwerking met de UGent, een breed publiek onderzoek naar zijn geschiedenis.

Ben je ooit in contact gekomen met het Frans Masereel Centrum? Ben je in het bezit van materiaal (foto’s, brieven, posters, uitnodigingen, publicaties, knipsels, …) verbonden aan het Frans Masereel Centrum? Of heb je herinneringen aan de werking, tentoonstellingen of evenementen die er plaatsvonden? Wil je die delen?

Alle materiaal en herinneringen zijn welkom!

 Meer info