Herstel Cultuurkrediet: een renteloze lening voor kunstenaars en cultuurorganisaties

Oproep
Vlaamse Regering

Wat is een Herstel Cultuurkrediet?

Een Herstel Cultuurkrediet is een renteloze lening voor kunstenaars en organisaties actief in de cultuursector. Je kan een lening aangaan vanaf 5.000 euro tot 100.000 euro. Wie aan de voorwaarden voldoet, kan een Herstel Cultuurkrediet aanvragen tot maximaal 250.000 euro.

Het krediet wordt aangewend om de gevolgen van de coronacrisis te overbruggen, voor de heropstart van de bestaande activiteiten of om nieuwe initiatieven in de cultuursector te financieren.

De lening heeft een looptijd van maximum 6 jaar, inclusief een vrijstelling van aflossing tot maximum 1 jaar. Het vergt geen zekerheden (waarborgen), noch van jezelf, noch van je organisatie.

Het Herstel Cultuurkrediet kan je aanvragen tot en met 15 november 2021.

Voor wie?

De Herstel Cultuurkredieten zijn er voor kunstenaars en andere professionele actoren actief in de cultuursector. Zowel individuele kunstenaars als organisaties komen in aanmerking. Dat kunnen rechtspersonen en zelfstandigen (in bij- en hoofdberoep) zijn. Ook culturele professionals zonder ondernemingsnummer die artistieke prestaties leveren tegen vergoeding (via arbeidsovereenkomst, sociaal bureau voor kunstenaars (SBK) of kleine vergoedingsregeling) zijn welkom.

Deze kredietvorm is bestemd voor kunstenaars en organisaties actief in de sectoren opgenomen in het kunstendecreet: de audiovisuele sector, boekenvak, vormgeving, gaming, beeldende kunsten, nieuwe mediakunst, podiumkunsten, muziek, architectuur, cultureel roerend erfgoed, circuskunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten.

Waarvoor kan je een Herstel Cultuurkrediet gebruiken?

Je gebruikt het krediet om de gevolgen van de coronacrisis te overbruggen, voor de heropstart van de bestaande activiteiten of om nieuwe initiatieven in de cultuursector te financieren.

Wat zijn de voorwaarden?

Je moet aan enkele basisvoorwaarden voldoen om in aanmerking te komen:

  1. Een Herstel Cultuurkrediet is een aanvullende financieringsvorm die niet in de plaats treedt van bankfinanciering of de Coronalening van PMV of de Heropstartlening van VLAIOJe kan ze wel combineren. Je komt in volgende gevallen in aanmerking:
    • Je voldoet niet aan de voorwaarden voor bankfinanciering, een Coronalening noch een Heropstartlening;
    • Je hebt reeds bankfinanciering, een Coronalening en/of een Heropstartlening en je hebt bijkomende financiering nodig.
  2. Indien je geen (vervallen) achterstallen hebt bij de belastingen, BTW of sociale zekerheidsbijdragenHefboom kan schuldenattesten opvragen om dit aan te tonen.
  3. Je kan het krediet combineren met een reeds lopend regulier Cultuurkrediet of Herstel Cultuurkrediet (aangegaan in 2020) of elke andere vorm van financiering.

Opgelet: Om een Herstel Cultuurkrediet aan te vragen van meer dan 100.000 euro en tot 250.000 euro moet je voldoen aan bijkomende voorwaardenMeer informatie.

Herstel Cultuurkredieten kunnen aangevraagd worden tot en met 15 november 2021.  Opgelet, je aanvraag moet ontvankelijk zijn. Dat  betekent ook dat de ontvangen informatie in de aanvraag volledig moet zijn om de kredietanalyse te kunnen starten. Hefboom bepaalt of hieraan is voldaan.

Je Herstel Cultuurkrediet aanvragen

Om een Herstel Cultuurkrediet aan te vragen, dien je een gemotiveerde aanvraag in.

Herstel Cultuurkrediet aanvragen

Behandeling van je aanvraag en beslissing

Een aanvraag is pas ontvankelijk van zodra Hefboom alle informatie heeft om de kredietanalyse te kunnen starten. Uit de kredietanalyse moet blijken dat er voldoende terugbetalingscapaciteit is om het Herstel Cultuurkrediet terug te betalen zonder dat de financiële duurzaamheid van je werking in het gedrang komt.

De kredietanalyse wordt vervolgens voorgelegd aan het daartoe gemandateerde kredietcomité. Het kredietcomité oordeelt over de haalbaarheid van de voorgelegde plannen, het risico en de terugbetalingscapaciteit. De combinatie van deze factoren leiden tot een beslissing om het krediet al dan niet toe te kennen.

Hulp nodig?

Voor hulp bij het opstellen van je plan van aanpak of je financieel plan, kan je gratis terecht bij Cultuurloket. Daarnaast kan je evenzeer met vragen over o.a. werken, ondernemen en financieren bij Cultuurloket terecht voor eerstelijnsadvies. Ze organiseren ook tal van opleidingen over deze thema’s.

Contacteer Cultuurloket

Over de Herstel Cultuurkredieten

Deze vorm van aanvullende financiering kadert in het beleid van de Minister van Cultuur en de Vlaamse Regering om de cultuursector te ondersteunen n.a.v. de COVID19-crisis. De Vlaamse Regering duidde Hefboom aan als financiële partner voor de ontwikkeling en realisatie van de Herstel Cultuurkredieten.