Heb jij een project voor het feestjaar voor Guido Gezelle in Brugge, Roeselare en Kortrijk?

Call
Het Gezellegenootschap

In 2024 is het 125 jaar geleden dat Guido Gezelle is overleden. Voor het Gezellegenootschap en de Erfgoedcellen Brugge, Roeselare en Kortrijk dé gelegenheid om de minder bekende inspiratiebronnen (spiritualiteit, ecologie en culturele diversiteit) van deze dichter in de schijnwerpers te zetten en op een innoverende en verdiepende wijze naar het brede publiek te brengen.

Via een oproep of Open Call kunnen geïnteresseerden hun ideeën voorstellen. Uit deze voorstellen selecteert een jury artistieke ideeën die we kunnen bundelen tot drie interessante kernprojecten die in de volledige regio (Brugge, Roeselare en Kortrijk) hun publieke uitrol krijgen. Jouw geselecteerd idee krijgt financiële en productionele ondersteuning en we brengen je in contact met andere makers uit de regio. Je engageert je dus voor een boeiend maaktraject dat tussen de drie steden laveert.

Aan deze kernprojecten kunnen nog andere, meer participatieve creaties gekoppeld worden.

Heb je een project dat al volledig is uitgewerkt en wil je dit presenteren tijdens het Gezellejaar? Dan nemen we je idee graag mee op binnen de publiekscommunicatie van het project.

Praktisch

  • Je ingevulde Call moet binnen zijn uiterlijk op 24 januari.
  • Op 17 januari houden we tussen 13.30 uur en 17.30 uur een Gezellecafé in Roeselare waar iedereen die wil terecht kan voor bijkomende info of vragen. Om de besprekingen vlotjes en gefaseerd te laten verlopen, vragen we je je eventuele komst voor 10 januari aan te melden bij inge.geysen@brugge.be. We brengen je voor 17 januari op de hoogte waar en wanneer je kan aanschuiven.
  • Voor 2 februari word je via mail op de hoogte gebracht of je idee al dan niet werd weerhouden.
  • In de vooravond van 7 februari komen alle indieners van de weerhouden ideeën samen in Brugge voor een startmoment. Hou deze datum alvast vrij. Het uur en de locatie worden nog meegedeeld.
  • Heb je sowieso al een project rond Gezelle gepland dat je niet via deze Open Call wil indienen, mail dan je contactgegevens naar inge.geysen@brugge.be met de mededeling ‘Reeds gepland Gezelleproject’. Wij willen graag alle projecten die er komen rond Gezelle bekendmaken op Gezelle.be.
  • Toch nog vragen? Dan kun je terecht bij inge.geysen@brugge.be.

Meer informatie

gezelle.be