Gezocht: muzikanten, dansers of acteurs die graag hun kennis en ervaring over mentale gezondheid binnen de podiumkunsten willen delen

Oproep
AP Hogeschool

Voor het Weerbare Kunstenaars onderzoek, een samenwerking tussen AP Hogeschool, het Koninklijk Conservatorium Antwerpen en Universiteit Antwerpen, zijn wij nog op zoek naar muzikanten, dansers of acteurs die graag hun kennis en ervaring over mentale gezondheid binnen de podiumkunsten met ons willen delen.

Wat?

Het Weerbare Kunstenaars onderzoek is op zoek naar muzikanten, dansers of acteurs die graag hun kennis en ervaring over mentale gezondheid binnen de podiumkunsten met ons willen delen.

Veldonderzoek

Leden van het Weerbare Kunstenaars onderzoeksteam zullen podiumkunstenaars op geregelde tijdstippen vergezellen tijdens de uitoefening van hun dagdagelijkse artistieke activiteiten. Via observatie en diepte-interviews met de podiumkunstenaars en belangrijke figuren in hun omgeving brengen de onderzoekers vervolgens in kaart hoe de podiumkunstenaars hun belasting ervaren en ermee omgaan. 

Focusgroep

Een focusgroep is een interview dat in een kleine groep plaatsvindt. Leden van het Weerbare Kunstenaars onderzoeksteam leiden het interview met een aantal stellingen en vragen over artistieke activiteiten en hoe podiumkunstenaars daarbinnen belasting ervaren en ermee omgaan. De deelnemers kunnen hun ervaringen delen en hierover met elkaar in gesprek gaan. 

Wanneer omwille van coronamaatregelen face-to-face contacten niet mogelijk zijn, kunnen deze vervangen worden door alternatieven (bijvoorbeeld een interview via telefoon of videochat).

Hoe deelnemen?

Het onderzoeksteam neemt contact met je op voor verdere info en afspraken.

Deelnemers ontvangen een waardebon van bol.com als bedanking voor hun medewerking aan het project

Meer informatie

weerbarekunstenaars.com