Gezocht: kunstenaar voor cocreatief traject in Haren

Oproep
GC De Linde

Haren is van een pittoresk Vlaams boerendorpje gekend om zijn grondwitloof, met industrie langs het kanaal uitgegroeid tot een echte Brusselse stadswijk met alle problemen van een grootstad, zij het op een (voorlopig) nog kleine schaal. Haren ligt wat geïsoleerd van de Stad Brussel, tussen het kanaal; de Haachtsesteenweg en de Woluwelaan, volledig doorkruist door spoorlijnen. De NAVO, MIVB, NMBS en de megagevangenis bezetten grote stukken van de stadswijk.  De nog resterende groene ruimtes worden door de Stad Brussel en het gewest gezien als woonuitbreidingsgebied, waardoor het ene na het andere (sociale) bouwproject (het één al groter dan het ander) verschijnt. De treinhaltes Haren en Haren-Zuid zijn de enige verbinding met Brussel en de randgemeenten. Daarnaast zijn er twee buslijnen. Dit maakt dat Haren moeilijk bereikbaar is vanuit Brussel. In Haren heb je letterlijk het gevoel geïsoleerd te zitten zowel in als van Brussel. Haren dat momenteel snel groeit heeft weinig tot geen openbare voorzieningen.

Info over het GC

GC De Linde is één van de 22 Brusselse gemeenschapscentra uit het netwerk van N22. De 22 centra vertalen en versterken wat er leeft in Brussel. In de eerste plaats zijn het plekken waar mensen, verenigingen, burgercollectieven, ideeën en engagementen elkaar raken. De gemeenschapscentra vertrekken vanuit een Nederlandstalige invalshoek, maar met een openheid voor de diverse buurt waarin ze gevestigd zijn.

De Linde is een klein gemeenschapscentrum met 3 vergader- en activiteitslokalen en beschikt  over een polyvalente zaal. De theaterbox met een capaciteit voor 100 personen is ideaal voor films en intieme voorstellingen.

De Linde heeft een gemeenschapsvormende rol opgenomen in Haren. De stadswijk is in volle groei en het is noodzakelijk dat Harenaars en nieuwe Harenaars evenals het oude Nederlandstalige verenigingsleven en de (nieuwe) comités en verenigingen elkaar “vinden”. Er ligt een sterke klemtoon op participatie en inclusie doorheen de hele werking, waaronder het project theAter+. Daarnaast is er de laatste jaren ook gekozen om  extrain te zetten op kinder- en familiewerkingen. Sedert enkele jaren gaat De Linde ook actief de buurten in om contacten te leggen met de Harenaars en samen activiteiten te organiseren.

Opdracht:

In 2022 vieren we het 100-jarig bestaan van de tuinwijken. Tuinwijken waren in de jaren ’30 een soort visionaire kijk op wat sociale woningbouw zou moeten zijn. In Haren is er ook een kleine tuinwijk met een 15-tal huizen. Deze tuinwijk is het vertrekpunt voor deze opdracht.  

Het gemeenschapscentrum wil deze tuinwijk intrekken en de bewoners actief leren kennen. Daarnaast willen ze de tuinwijk verbinden aan enkele andere woonprojecten uit  de buurt. Haren kent momenteel een 440-tal sociale wooneenheden en er worden nog 120 nieuwe wooneenheden verwacht.  

We willen via een artistiek traject de buurtbewoners betrekken en hen verbinden. Het traject als het resultaat komen tot stand via cocreatie met de Harenaars. Je werkterrein zijn de woningblokken. Het gemeenschapscentrum kan als uitvalsbasis worden gebruikt.  

Profiel

Als kunstenaar werk je een cocreatief traject uit:

  • Je creëert betrokkenheid bij de buurt en de bewoners en gaat respectvol om met de participanten.
  • Je werkt met de buurt richting een sterk en door de buurt gedragen eindresultaat.
  • Je gaat zelf het engagement aan met de buurt en doorloopt de verschillende facetten van cocreatie: zowel het idee, het proces als ook het eindresultaat zijn gedragen door de participanten.
  • Je werkt samen met de medewerkers van het gemeenschapscentrum. Samen begeleiden jullie het proces.
  • Je engageert je zowel fysiek als mentaal in de buurt om zo de buurt in alle facetten te begrijpen.
  • Het hele project dient te vallen binnen het vooropgestelde budget

Budget

Er is een totaalbudget van 19.500 euro voor het project. Hierin zitten alle kosten verwerkt.

Timing

Indienen via het inschrijvingsformulier tot en met maandag 3/1/2022

Eerste selectie op basis van motivatie & cv: 12/1/2022

Tweede selectie: 21/1/2022

Jurygesprek: in de week van 1 februari 2022

Werkperiode: maart, april, mei, juni

Deadline

10/01/2022

Contactpersoon en website

Jan Op de Locht, jan.opdelocht@vgc.be; en website

Naar het inschrijvingsformulier