Gezocht: ideeën en oplossingen voor het huidige arbeidsstatuut van kunstenaars

Oproep
Team Working in the Arts

Je bent een artistieke cultuurwerker en je wilt de situatie delen waar je mee te maken hebt? Heb je ideeën om het statuut van cultuurwerkers in België te verbeteren?
Via www.workinginthearts.be krijg je de kans om concrete uitdagingen en mogelijke oplossingen in je huidige arbeidsstatuut op de politieke agenda te brengen. Via het platform krijg je de kans om de uitdagingen te beargumenteren, kracht bij te zetten en te luisteren naar ervaringen van collega’s.

Collega’s?

Collega’s in de brede zin van het woord. Dit participatietraject organiseert een online forum en focusdebatten over de grenzen van de disciplines, landstalen en regio’s heen.

Deze uitdagingen en voorstellen zullen gebundeld worden en als input dienen voor een Technische Werkgroep die recentelijk werd opgestart en waar technische experts concrete voorstellen zullen uitwerken die beantwoorden aan de noden van het veld.

Meer informatie

#workinginthearts