Gezocht: experten sociaal-cultureel volwassenenwerk

Oproep
Departement Cultuur, Jeugd & Media

Voor de visitaties van 2023 en de beoordelingsronde van 2025 is het Departement CJM op zoek naar personen met de nodige expertise in de zakelijke en inhoudelijke aspecten van het sociaal-cultureel (volwassenen)werk. Ook een bredere kennis rond werken met kansengroepen en zakelijk beheer van non-profitorganisaties is een pluspunt.

Wat?

Met de nieuwe beleidsperiode in het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk begint ook een nieuwe evaluatie- en beoordelingscyclus. Voor de huidige beleidsperiode (2021-2025) zijn er 2 belangrijke mijlpalen: een visitatieronde in 2023 en een beoordelingsronde in 2025. De eerst geldt als evaluatiemoment van de lopende werking, de tweede als beoordelingsmoment van de nieuwe beleidsplannen voor de volgende beleidsperiode (2026-2030).

Voor beide processen zijn de commissies met experten van groot belang. Zij gaan aan de slag met het beoordelingskader uit het decreet en leveren vanuit hun expertise en ervaring in de sociaal-culturele sector advies aan de organisaties en de minister van Cultuur. De commissies worden samengesteld uit een pool van externe experten, die door de minister benoemd worden.

Het departement is op zoek naar geschikte kandidaten voor de pool van experten. Ze moeten de nodige ervaring en expertise hebben in allerlei inhoudelijke en zakelijke aspecten van het sociaal-cultureel werk.

Ook een bredere expertise is een pluspunt. We denken daarbij in het bijzonder aan werken met kansengroepen: mensen in armoede, mensen met een beperking, personen van vreemde herkomst en gedetineerden. Daarnaast is ook een brede kennis over zakelijke aspecten in de non-profitsector, zoals goed bestuur, management en financiën, zeer welkom. 

Download de infografiek over deze oproep.

Hoe deelnemen?

Wil je je engageren als expert? Meld je aan via KIOSK. Je kan kandideren tot uiterlijk 13 juni 2022.

In deze handleiding leggen we uit welke stappen je moet ondernemen. 

Webinar op 20 mei

Op vrijdag 20 mei, om 12 uur organiseert het departement een webinar via MS Teams. Daarin krijg je meer uitleg over de opdracht en de kandidaatstelling via KIOSK. De infosessie wordt opgenomen zodat je die later kunt (her)bekijken.

Schrijf je in via het formulier op deze pagina.

Meer informatie

vlaanderen.be