Gemeente Elsene biedt ateliers aan beeldende kunstenaars

Call
Gemeente Elsene

De gemeente Elsene organiseert een kandidatenoproep van woensdag 1 maart t.e.m. woensdag 22 maart 2023 om de volgende gemeentelijke kunstenaarsateliers van het KULT XL Ateliers netwerk toe te kennen aan beeldende kunstenaars:

6 ateliers van lange duur (1 jaar, éénmaal verlengbaar) gelegen in de Wiertzstraat 21a te 1050 Elsene, vanaf 01/07/2023

Dit type atelier is uitsluitend bestemd voor beeldende kunstenaars die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen, ongeacht hun nationaliteit.

Toegankelijkheidsvoorwaarden

De oproep is gericht tot beeldende kunstenaars die:

 • in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen, ongeacht hun nationaliteit;
 • meerderjarig (18 jaar) zijn op het moment van de oproep;
 • niet ingeschreven zijn op een hogeschool, universiteit of academie voor schone kunsten die professionele bachelor-, master- en doctoraatsdiploma’s aflevert;
 • een professionele kunstpraktijk hebben (d.w.z. een artistieke praktijk hebben die de voornaamste beroepsactiviteit van de kandida(a)t(e) vormt);
 • niet vertegenwoordigd worden door een galerij

Elke kandida(a)t(e) mag slechts één kandidaatstellingsdossier indienen.

Collectieve kandidaatstellingen worden ook aanvaard, op voorwaarde dat elk lid van het collectief aan de toegankelijkheidsvoorwaarden voldoet. Leden van een collectief mogen voor dezelfde oproep geen individueel dossier indienen.

Kunstenaars die naar aanleiding van een vorige oproep reeds gebruik hebben kunnen maken van de gemeentelijke kunstenaarsateliers, hebben niet het recht zich opnieuw aan te melden.

Wat krijgen de laureaten van deze oproep aangeboden?

De laureaten van deze oproep mogen rekenen op:

 • de terbeschikkingstelling van een gemeentelijke werkruimte voor een periode van één jaar, slechts éénmalig verlengbaar;
 • de terbeschikkingstelling van de tentoonstellingszaal gelegen in de Wiertztstraat 23 te 1050 Elsene om er tentoonstellingen en evenementen te organiseren tijdens hun residentieperiode, op basis van de beschikbaarheid van de zaal en in samenspraak met de dienst Cultuur;
 • een communicatiekanaal: voorstelling van de kunstenaars op de culturele website en sociale netwerkplatformen van de gemeente Elsene, verspreiding van de evenementen van de kunstenaars;
 • een programma van workshops en netwerkopportuniteiten met spelers uit het culturele veld;
 • indien nodig, technische ondersteuning voor de op- en afbouw van een tentoonstelling of activiteit in de tentoonstellingsruimte, gelegen in de Wiertzstraat 23 te 1050 Elsene (ter hoogte van max. 2 dagen voor opbouw en 2 dagen voor afbouw);
 • indien nodig, de organisatie van een vernissage.

Welke verplichtingen hebben de laureaten van deze oproep?

Vanaf het moment dat de laureaten de subsidie aanvaarden, verbinden zij zich ertoe:

 • hun atelier minstens eenmaal per jaar open te stellen voor het publiek, op een met de dienst Cultuur overeen te komen datum;
 • een verzekering brand, waterschade en burgerlijke aansprakelijkheid te sluiten voor persoonlijke bezittingen, werkmateriaal en kunstwerken die in hun gemeentelijk atelier zijn opgeslagen;
 • een borgsom van 1000 EUR te betalen ter dekking van eventuele schade die tijdens de bezetting van de werkplaats wordt veroorzaakt. (Dit bedrag wordt aan het einde van de residentie teruggestort);
 • de kosten te betalen voor het gebruik van hun atelier (water, gas, elektriciteit, verwarming) zoals beschreven in de overeenkomst voor beschikbaarstelling van het atelier;

Naleving van deze voorwaarden is van essentieel belang zodat de laureaten ten volle gebruik kunnen maken van de hun toegewezen gemeentelijk atelier.

Welke documenten moet ik indienen om mij kandidaat te stellen?

Het dossier moet de volgende documenten bevatten om ontvankelijk te zijn:

 • het naar behoren ingevulde en ondertekende kandidaatstellingsformulier;
 • een beknopt portfolio met een tiental fotografische reproducties van werken en/of tentoonstelling van de kandida(a)t(e);
 • eventueel een document met maximaal vijf links naar het video- en/of performancewerk van de kandida(a)t(e);
 • een curriculum vitae van de kandida(a)t(e);
 • indien van toepassing, een curriculum vitae van elk lid van het collectief dat zich gezamenlijk kandidaat stelt.

Indien een van de vereiste documenten ontbreekt, wordt het dossier als onvolledig beschouwd en onmiddellijk uitgesloten.

Op basis van welke criteria worden de projecten beoordeeld?

 • Relevante links met de pijlers die zijn beschreven in het Cultuurbeleidsplan ‘Co’ 2020-2025 en in het meerderheidsakkoord van de gemeente Elsene dat van kracht is op het moment van de oproep (50/100): Het residentieproject sluit aan bij de waarden van de gemeente en duidt een verband aan met ten minste 2 pijlers van het cultuurbeleidsplan “CO” 2020-2025 ;
 • Artistieke kwaliteit (30/100) : de kwaliteit van het werk van de kandida(a)t(e), naar de beoordeling van de juryleden;
 • Methodologische kwaliteit (20/100) : Het residentieproject is realistisch en haalbaar binnen de tijd die voor de residentie wordt toegekend.

Wie evalueert de dossiers?

Een preselectiejury bestaande uit (5) leden van het gemeentebestuur beoordeelt alle ontvangen kandidaturen. Deze jury bestaat uit de projectleider beeldende kunst, het diensthoofd van de dienst Cultuur, het departementshoofd van Onderwijs, Cultuur en Sport, de directeur van de École des Arts van Elsene en de conservator van het Museum van Elsene. De kandidaten die de preselectie halen  worden uitgenodigd voor een gesprek met de selectiejury midden april.

Een selectiejury van (7) leden beoordeelt en ontmoet de kandidaturen van de preselectie alvorens advies uit te brengen aan het College van Burgemeester en Schepenen. Deze jury bestaat uit de directeur van de École des Arts van Elsene, de conservator van het Museum van Elsene, een vertegenwoordiger van de academische sector, een beeldend kunstenaar, een journalist, een curator en een vertegenwoordiger van de burgers. De selectie van de laureaten van de oproep wordt begin mei 2023 bekendgemaakt.

Hoe moet ik mijn dossier indienen?

Het volledige kandidatuursdossier moet ten laatste op woensdag 22 maart 2023 om middernacht ingediend worden via de website cultuur.elsene.be.

Elk dossier dat na deze deadline wordt ingediend zal niet in acht worden genomen.

Meer informatie

culture.ixelles.be

Twee infosessies worden online georganiseerd op dinsdag 7 maart 2023 om 17u en op dinsdag 14 maart 2023 om 12u30. Gelieve de dienst Cultuur per e-mail aan te schrijven (cultuur@elsene.brussels) om u in te schrijven en een link voor de vergadering toegestuurd te krijgen.

Een FAQ is beschikbaar op de website cultuur.elsene.be waar antwoorden op de meest gestelde vragen terug te vinden zijn.

Contactpersoon voor deze oproep

Mr. Mathieu Menten, Projectleider beeldende kunst, mathieu.menten@ixelles.brussels – 02 515 64 09

Documenten