Ga in artistieke dialoog met één van de objecten, figuren, ideeën of plaatsen die te vinden zijn in de herinneringen gallerij van de KU Leuven

Metaforum, KU Leuven

Metaforum nodigt kunstenaars uit deel te nemen aan haar Parallax-competitie. Ga in artistieke dialoog met één van de objecten, figuren, ideeën of plaatsen die te vinden zijn in de galerij van herinneringen.

Volgende voorwaarde gelden voor deze call:

  • De Parallax competitie staat open voor kunstenaars vanaf 18 jaar.
  • Inzendingen in alle beeldende genres zijn welkom: schilderkunst, fotografie, beeldhouwkunst, video-installatie, grafiek, …
  • De kunstenaars stellen een dossier samen waarin hun kunstwerk beschreven/gevisualiseerd wordt, en waarin uitgelegd wordt op welke herinnering dit kunstwerk gebaseerd is en waarom. Aanmelden gebeurt via dit formulier, je vindt hier ook specifieke richtlijnen voor het beknopte dossier. 
  • Er wordt een budget van € 4.000 excl. BTW voorzien (€ 2.500 kunstenaarsloon; € 1.500 productiekost)
  • Na de beoordeling door de Parallax-commissie zullen tot maximaal 8 kunstwerken geselecteerd worden.
  • Deelnemers worden per mail op de hoogte gesteld van de beslissing van de commissie. Indien het project geselecteerd wordt, zal het budget ter beschikking van de kunstenaar gesteld worden: Het kunstenaarsloon bij levering van het kunstwerk op 15 januari 2025 en de productiekosten (op basis van de raming en bewijsstukken) bij toekenning van de opdracht.
  • De geselecteerde werken zullen tijdens het feestjaar tentoongesteld worden in het Hollands College. 
  • Na afloop van het feestjaar blijft het werk eigendom van de kunstenaar die bij toekomstige tentoonstellingen steeds de credits ‘in co-creatie met Parallax (Metaforum, KU Leuven)’ bij het werk vermeldt. 
  • Door deel te nemen aan de call gaat de kunstenaar akkoord met de bovenstaande voorwaarden. Met de geselecteerde kunstenaars wordt een overeenkomst afgesloten waarin deze voorwaarden worden vastgelegd. 

De deadline voor het indienen van een voorstel valt op 1 juni 2024. Voor 18 oktober 2024 wordt er een voortgangsrapportage verwacht van de geselecteerde kunstenaars. De deadline voor de finale kunstwerken valt op 15 januari 2025.

Deelnemen