Fonds Nieuwe Makers van Stad Antwerpen

Stad Antwerpen

Met dit Fonds worden Antwerpse kunstenaars begeleid aan het begin van hun professionele carrière door financiële ondersteuning en interactie met de in Antwerpen gevestigde huizen.

Het Fonds voor Nieuwe Makers voorziet in financiële ondersteuning voor artistieke projecten, stimuleert het werken in een professionele omkaderende context en de interactie tussen de nieuwe maker en de in Antwerpen gevestigde cultuurhuizen.

Fonds voor nieuw artistiek werk

Nieuwe makers kunnen een aanvraag indienen voor een kunstwerk tot en met 31 oktober 2023 voor projecten die starten vanaf 1 februari 2024. Hiervoor gaan ze steeds een samenwerkingsverband aan met een in Antwerpen gevestigd cultuurhuis.

Deelnemers presenteren daaropvolgend hun project aan vertegenwoordigers van de andere betrokken cultuurhuizen die gemeenschappelijk beslissen over de verdeling van de middelen. De stedelijke meerjarenplanning voorziet jaarlijks 200.000 euro voor het begrotingsjaar 2024 en 2025 voor projecten die worden gerealiseerd met steun van dit Fonds.

De eerste week van september vindt een informatie- en netwerkmoment plaats waar de nieuwe makers kunnen kennismaken met het nieuwe reglement en zijn modaliteiten en vertegenwoordigers van de Antwerpse cultuursector.

Timing

Het college legt de definitieve vaststelling van het Fonds ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad op 26 juni 2023. Vanaf die datum kan je het reglement hier raadplegen.

Het reglement gaat in op 1 juli 2023 en loopt tot en met 31 december 2025.

Meer informatie

antwerpen.be