Opleiding Alexandertechniek: overwin fysieke en artistieke belemmeringen binnen de podiumkunsten

Opleiding
Sociaal Fonds Podiumkunsten

Steeds meer professionele musici, acteurs, dansers, theatertechnici, en beeldschermwerkers hebben te kampen met  volgende aandoeningen:

 • RSI,
 • (lage) rugklachten
 • stem – en/of ademhalingsproblemen
 • hoofdpijn
 • het frequenter voorkomen van kwetsuren en spierkrampen
 • stress en allerlei blokkades

Die klachten beïnvloeden hun prestaties, of zorgen er zelfs voor dat de de uitoefening van hun beroep tijdelijk of voor langere tijd onmogelijk wordt. Anderen stuiten steeds weer op dezelfde beperkingen en schijnen er maar niet in te slagen een bepaald niveau van hun métier te overstijgen.

Door de aandacht te richten op het verbeteren van de algehele psycho-fysieke coördinatie, het verfijnen van het zintuiglijk bewustzijn en het doorbreken van niet efficiënte gewoontepatronen, leer je hoe je jezelf kan bevrijden van stress en pijn, en hoe je hindernissen kan overwinnen. 

Maar ook voor wie niet onmiddellijk te maken heeft met acute of reeds lang aanslepende fysieke of technische problemen is de Alexandertechniek een waardevol hulpmiddel dat zowel ter preventie als ter ondersteuning gebruikt kan worden tijdens het aanleren, het beoefenen en/of het verbeteren van (nieuwe) artistieke vaardigheden of meer gespecialiseerde technieken, en houdingen en bewegingen in het algemeen.

Vanuit een meer algemeen oogpunt nodigt de Alexandertechniek iedereen die binnen de podiumkunsten werkzaam is uit om – ongeacht leeftijd, niveau, discipline of functie – opnieuw na te denken over (artistieke) concepten zoals coördinatie, virtuositeit, efficiëntie, flexibiliteit, tonus, expressie, dialoog, samenspel, beheersing, leiding geven, (aan)raken, ontroering, verbeelding, timing, evenwicht, intensiteit, aandacht, kijken, luisteren, techniek, vrijheid, uitstraling enz.

Voor wie?

Podiumkunstenaars en -technici, en bij uitbreiding iedereen werkzaam binnen de podiumkunsten.

Over de trainers

 • Judith Vindevogel is lid van AEFMAT, de Belgische Verening van Alexander Techniekleraren. Als zangeres en theatermaakster is zij zowel actief binnen de opera, de hedendaagse muziek als het (muziek)theater. Zij doceert ook kamermuziek, zang en muziektheater binnen een aantal toonaangevende artistieke opleidingen.
 • Katrien Vanderbeke is eveneens lid van AEFMAT. Ze is van opleiding danseres (Academie for Experimental Dance, Kopenhagen). Naast de lessen in haar privé-praktijk geeft ze ook Alexandertechniek aan de studenten van de Hogeschool Gent-Conservatorium en workshops voor Wisper en Danspunt.

Info

 • driedaagse opleiding: 15 t/m 17 mei 2024 van 10u tot 17u
 • deFENIKS, Deurneleitje 6, Mortsel
 • prijs € 575,00

Meer informatie en inschrijven kan hier