Doe mee aan de jaarlijkse beeldhouw-prijs voor Hedendaagse Belgische Beeldhouwkunst!

Call
Stichting Marie Louise JACQUES

Sinds 2001 organiseert en reikt de Marie Louise JACQUES Stichting, Stichting tot bevordering van de Hedendaagse Belgische Beeldhouwkunst, jaarlijks een beeldhouwprijs uit. Deze Prijs, ten bedrage van € 10.000,00, wordt toegekend aan een beeldhouwer(ster)van Belgische nationaliteit of woonachtig in België gedurende ten minste één jaar en minstens 35 jaar oud op de datum van verzending van de kandidatuur.
 
De Stichting verstaat onder beeldhouwkunst : elke creatie die de drie dimensies uitdrukt en gebruik maakt van verschillende technieken, alle materialen of alle combinaties.
 
De Prijs wordt toegekend door een jury van kunstenaars(nares) en andere personaliteiten van de kunstwereld, samengesteld volgens de statuten van de Marie-Louise Jacques Stichting en volgens het reglement van de Prijs.
 
Voor de toekenning van de Stichtingsprijs 2023, zal elke kandidatuur vergezeld zijn van één enkele PDF van maximaal 15 bladzijden, klaar voor gedrukt te worden en bevattende:

a) Een curriculum vitae van de kunstenaar,
b) Contact gegevens : e-mail, adres en telefoon,
c) De weergave (foto’s) van ten minste 5 werken,
d) Een beschrijving van de algemene aanpak van de kunstenaar(nares) en van zijn werken. Dit op maximum twee A4 pagina’s.
e) Kopie van de identiteitskaart,
f) Bewijs van verblijf in België van minstens één jaar op het ogenblik van het indienen
van de kandidatuur (dit enkel voor de niet Belgen),

Het dossier dat niet strikt aan deze criteria voldoet, zal niet ontvankelijk zijn.

Indienen

Indienen doe je door een mail te sturen naar: jury@fmlj.be. Alle aanvragen moeten ontvangen zijn tussen 15 augustus en 30 september 2023.

Download hier de Franstalige versie van de oproep

Contact

Secretariaat: Mevrouw Valériane Vancraeynest vvfmlj@fd
Verzoeken voor het reglement van de Prijs: www.fmlj.be