Dien een project in dat meertaligheid in de cultuur bevordert

Call
Brusselse regering

Op initiatief van minister Sven Gatz, bevoegd voor de promotie van meertaligheid, keurde de Brusselse regering de projectoproep BeTalky.brussels 2023-2024 ter bevordering van de meertaligheid in de Brusselse culturele sector goed. 

Brussel heeft een uitgebreid cultureel aanbod dat ondersteund wordt door een stevig netwerk. Cultuur kan een belangrijke rol spelen om de samenhang tussen gemeenschappen te bevorderen en dus de sociale cohesie te vergroten.  

Een project dat wordt ingediend moet gericht zijn op het bevorderen en versterken van de meertaligheid in de cultuur. De oproep zelf richt zich tot de culturele sector, zowel organisaties als individuele artiesten. Er wordt voor de oproep 200.000 euro voor het begrotingsjaar 2023 uitgetrokken. Organisaties kunnen aanvragen indienen tot 30.000 euro. 

De projecten moeten uiterlijk op 15 mei 2023 worden ingediend. Op voorstel van het selectiecomité dat in overleg met de Brusselse Raad voor Meertaligheid is samengesteld, beslist de Brusselse regering uiterlijk op 8 juni 2023 over welke projecten er voor subsidiëring in aanmerking komen. De projecten starten ten vroegste op 11 september 2023. U vindt hier meer informatie over de oproep (contactinfo – persbericht – aanvraagformulier – reglement). 

Save the date! 
Vierde dag van de Meertaligheid

Op zaterdag 23 september 2023 vindt in het Brussels parlement de vierde Dag van de Meertaligheid plaats. De gekozen projecten zullen er een belangrijke rol spelen omdat de dag volledig in het teken staat van de Brusselse culturele sector. 

Meer informatie

nl.betalky.brussels