Cultuurconnect zoekt kunst- en cultuurhuizen voor piloot digitaal podium

Oproep
Cultuurconnect

Wil jij graag deel uitmaken van een groep kunst- en cultuurhuizen die samenwerken bij de uitbouw van een digitale basisinfrastructuur? Staat jouw huis graag mee aan de basis van een ticketingoplossing helemaal op maat van je organisatie en je cluster? Cultuurconnect zoekt enkele huizen om in 2021 een piloottraject mee op te starten.

Wat is een pilootgroep?

Een pilootgroep bestaat uit minimaal 3 gemeenschapscentra, cultuurcentra en/of kunstenorganisaties met presentatiefunctie, gesubsidieerd via het kunstendecreet, die geografisch (regionale schaal) of inhoudelijk-thematisch (vergelijkbare werking) aan elkaar gelinkt zijn en de intentie hebben om samen te werken (op vlak van software). De groep kan in de beginfase uit een beperkt aantal kunst- en cultuurhuizen bestaan, met potentieel om te groeien.

Piloot Digitaal Podium

Samen met de pilootgroep zoekt Cultuurconnect een kwaliteitsvol ticketingsysteem op maat van de deelnemende huizen, met een focus op podiumactiviteiten. Uit het onderzoekstraject Digitaal Podium blijkt dat ticketing het aangewezen vertrekpunt is voor de uitbouw van een digitale basisinfrastructuur.

Afhankelijk van de noden van de pilootgroep, zetten ze in op minstens 1 van de 4 uitbreidingen.

  1. Webshop+: een goede, gebruiksvriendelijke etalage van je aanbod
  2. Samenwerking: specifieke functionaliteiten ter ondersteuning bij het opzetten van samenwerkingsinitiatieven. Dit kan zich uiten in een makkelijke wederverkoop, een gezamenlijk abonnement, benchmarking etc. 
  3. Verbreding van functionaliteiten: specifieke functionaliteiten die de bredere werking van kunst- en cultuurhuizen ondersteunen door koppelingen met andere systemen of aanpassingen aan het ticketingsysteem
  4. CRM light: optimaal contact met je klanten op basis van de beschikbare data uit het ticketingsysteem en de webshop

Meer informatie kan je terugvinden op de website van Cultuurconnect.