Culture Moves Europe subsidieoproep voor Residency Hosts

Call
Culture Moves Europe / Creative Europe

De eerste oproep voor Residency Hosts, onderdeel van het mobiliteitsprogramma Culture Moves Europe, is geopend. Deze oproep biedt financiële steun aan organisaties en individuele kunstenaars die internationale kunstenaars en culturele professionals willen ontvangen voor een residentieproject.

De actie is gericht op residency hosts die werkzaam zijn in de volgende sectoren:
•   architectuur
•   cultureel erfgoed
•   design en modeontwerp
•   literaire vertaling
•   muziek
•   podiumkunsten
•   visuele kunsten

De aanvraagprocedure bestaat uit 2 fasen:
1.   de selectie van de residency hosts en
2.   de bevestiging van de kunstenaars en culturele professionals, die door de residency hosts werden geselecteerd

Voor wie?

Om een aanvraag te kunnen indienen, moet je:

  • vertegenwoordiger zijn van een organisatie of een als rechtspersoon geregistreerde persoon
  • activiteiten organiseren die verband houden met ten minste één van de bovengenoemde sectoren
  • regelmatig artistieke en culturele activiteiten organiseren en/of de mogelijkheid hebben zoals faciliteiten,diensten, personeel en begeleiding om een artistiek en cultureel residentieproject uit te voeren
  • minimaal 1 en maximaal 5 kunstenaars of culturele professionals uitnodigen voor het residentieproject, die legaal in ten minste één ander Creative Europe-land verblijven.
  • Het project moet minimaal 22 en maximaal 300 dagen duren
  • De uitgenodigde personen moeten allemaal tegelijk en voor dezelfde duur aan het residentieproject deelnemen.
  • Het residentieproject en het verblijf van de individuen moeten ononderbroken zijn.
  • Elke ontvangende persoon moet aanwezig zijn in de gebouwen van de residency host en moet minstens 70% van zijn tijd aan zijn residentieproject werken.
  • De volledige lijst van subsidiabiliteitscriteria is te vinden in de details en documentatie van de oproep, die op de oproeppagina beschikbaar is.

Culture Moves Europe verleent speciale steun aan mensen met een handicap en mensen die voor kinderen zorgen.
•   Het verleent ook speciale steun aan mensen die van en naar landen en gebieden overzee en de ultraperifere regio’s van de EU reizen.
•   De oproep voor Residency Hosts streeft naar een evenwicht tussen mannen en vrouwen en een geografisch evenwicht
•   Culture Moves Europe wil ook op een duurzame en milieuvriendelijke manier te werk gaan.

Hoe deelnemen?

Deze eerste oproep voor Residency Hosts staat open van 15 maart 2023 tot 15 juni 2023.
•   Download het volledige document van de oproep voor de Culture Moves Europe Residency Action Call for Residency Hosts . Dit document bevat alle details van de oproep, waaronder de voorwaarden om in aanmerking te komen, tijdschema’s, kosten, subsidies, evaluatieprocedure en meer.
•   Om het online aanvraagformulier in te vullen, moeten aanvragers eerst een account aanmaken op het Goethe Application Portal en een aanvraag indienen op hun financieringsportaal.

Meer informatie

creativeeuropedesk.nl