Cas-co Studio Open Oproep

Oproep
Cas-co

Kunstenaar en op zoek naar een ate­lier en net­werk in Leuven? Cas-co vzw heeft op dit moment een plaats beschik­baar.

Cas-co biedt ruim­te aan kun­ste­naars met een vari­ë­teit aan prak­tij­ken, ach­ter­gron­den, behoef­tes en noden. Dit doet Cas-co door betaal­ba­re ate­liers te faci­li­te­ren, actief pro­ject- en pre­sen­ta­tie­kan­sen te cre­ë­ren en uit­wis­se­ling op aller­han­de manie­ren te sti­mu­le­ren.

Vanaf eind febru­a­ri of begin maart 2022 staat stu­dio 5 in Cas-co leeg en zoe­ken we naar een kun­ste­naar die de ruim­te een nieu­we invul­ling wil geven.

Geïnteresseerd? Stuur uw dos­sier in tot en met zon­dag 13 febru­a­ri 2022!

Meer info over deze oproep: https://cas-co.be/nieuws/studio-vaartstraat-deadline